Een uitstapje naar de Romeinse Tijd

Een wandeling door Qualburg en omgeving

Ca. 5 km

De eerste grondslagen van het huidige plaatsje Qualburg werden reeds lange tijd geleden door de Romeinen gelegd. Zij richtten hier immers hun legerkamp Quadriburgium op, dat als onderdeel van de afweermaatregelen tegen de Germanen een belangrijke rol speelde.

Tijdens deze wandeling komt u meer te weten over de spannende geschiedenis van het kleine plaatsje Qualburg. Bovendien brengt deze route u langs velden, hagen en bomenrijen. Als bijzonder hoogtepunt steekt u twee keer de oude spoorweg over, die tegenwoordig niet meer in gebruik is en zich als een groene gordel een weg door het landschap baant. Hij dient dus niet meer als verbindingsroute tussen verschillende plaatsen voor de mens, maar vormt nu wel een verbindingsweg voor planten en dieren tussen hun verschillende levensruimtes.

Meer informatie Naar het overzicht

Dijkwandeling langs het beschermde vogelgebied

Een wandeling over de bandijk van Wunderland Kalkar tot aan de Rijnbrug Rees-Kalkar

Ca. 5 km

Een wandeling over de bandijk van Wunderland Kalkar tot aan de Rijnbrug Rees-Kalkar met een mooi uitzicht over het dijkvoorland tot aan de Rijn.

Deze route loopt van Wunderland Kalkar de dijk op, die min of meer parallel aan de Rijn verloopt. Het weidse uitzicht vanop deze beschermdijk tegen hoogwater over de omgeving en de nabijheid van de Rijn maken van deze route een bijzondere belevenis.

Meer informatie Naar het overzicht

Rivieren en meren in Goch

Een wandeling langs de Niers en de baggermeren

Ca. 6 km

Grote ingrepen in het landschap veranderen gehele gebieden, maar creëren ook nieuwe levensruimtes. In de door afgravingen en daaropvolgende herstelmaatregelen ontstane mozaïek van verschillende biotopen in dit gebied is een veelzijdige levensruimte voor vele soorten ontstaan. Hier voelen vissen, amfibieën, vogels en zelfs de bever zich thuis.

Maar de grootschalige verandering van het landschap is niet louter een moderne verschijning. Ook de vlakte van de Niers is helemaal geen ongeschonden natuurlandschap. Het is eveneens een cultuurlandschap, dat reeds veel eerder in de tijd door menselijk toedoen is ontstaan.

Meer informatie Naar het overzicht

In het spoor van de Rijn in Kleef

Een wandeling door Kleef-Keeken van het infocentrum van Keeken langs de Altrhein tot in het dorp Düffelward

Ca. 8,7 km

Op deze route staat alles in het teken van de Rijn. In het infocentrum van Keeken kunt u hem in de permanente tentoonstelling beter leren kennen. Net zoals elke stroom was ook de Rijn vroeger dynamisch en spreidde hij zich bij hoogtij uit. Vlak langs de oever ontstond daardoor een bos, dat goed met het vele water wist om te gaan. Zo werd een vruchtbare bodem gecreëerd, die bij de mens zeer gegeerd was. Zo begonnen de Romeinen al met het rooien van deze ooibossen om ze als weide te gebruiken. Vandaag is de Rijn door de dijk smaller gemaakt en in een vaste bedding gedwongen. Maar ook de dijken bieden vele zeldzame planten en dieren een levensruimte.

Meer informatie Naar het overzicht