Diersfordter Wald

Een echte beleving in de natuur: het natuurgebied Diersfordter Wald

Iedereen kent het vliegend hert met de indrukwekkende kaken van de mannetjes die doen denken aan een gewei.  Maar heeft u er weleens eentje in het wild gezien? In uw tuin bijvoorbeeld of misschien in het stadspark? Niet? Dat is niet verwonderlijk, want de vliegende herten zijn helaas een zeer zeldzame diersoort. Hun eitjes leggen de vrouwtjes in rotte boomstronken of in dode bomen. Daar leven dan ook de larven, die er tot wel zes jaar over doen om zich tot een volwassen kever te ontwikkelen. Zulk dood hout is in de meeste hedendaagse bossen niet aanwezig. Hier is het natuurgebied Diersfordter Wald ziet het er gelukkig anders uit. Het bos heeft een groot aandeel dood hout en is daarom een echt toevluchtsoord voor het vliegend hert geworden. Hier bevindt zich zelfs een van de grootste populaties vliegende herten in Noordrijn-Westfalen. Met veel geluk kunt u van midden juni tot eind juli een van deze zeldzame dieren in het bos ontdekken. Het lichte bos dat rijk is aan dood hout biedt een veelvoud van dieren, planten en zwammen een thuis. Ontelbare insecten, zoals het vliegende hert hebben het oude en dode hout nodig om te broeden. Ook zeldzame vogels zoals raven, wielewalen of wespendieven vinden hier hun leefgebied. Oude bomen met holtes bieden vooral spechten en verschillende vleermuissoorten een thuis. Het bos is hier een zogenaamd eikenbos met een leembodem. Zanderige sedimenten uit de ijstijd hebben de tamelijk onvruchtbare grond gevormd waarin slechts weinig plantensoorten kunnen groeien. Hier zijn het voornamelijk zomereiken, sporadisch beukenbomen en dennen, waarmee het bos beplant werd. De reden hiervoor is dat men in het Roergebied bijzonder veel hout voor de mijnbouw nodig had. Tegenwoordig zetten natuurbeschermers zich ervoor in om het bos weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De dennen moeten de komende jaren plaats maken voor zomereiken om de bijzondere leefgemeenschap in het Diersfordter Wald te versterken. De kans is groot dat u tijdens een wandeling wilde zwijnen of herten ziet. De wilde dieren vreten aan planten en bomen waardoor landschapselementen van het natuurgebied, zoals heiden, zandduinen en kalkgrasland niet verwilderen. Want ook daar wonen zeldzame planten en dieren, zoals de boomleeuwerik, de zandhagedis of de boomvalk, die zich uitstekend aan het landschap hebben aangepast. En er is nog een derde, fascinerende leefwereld in het natuurgebied: het moerasland. Had u gedacht dat er hier vleesetende planten zijn, zoals de zonnedauw of blaasjeskruid? De wintertaling, de grauwe gans en de dodaars kunnen hier ongestoord broeden en de gevlekte witsnuitlibel, een zeldzame libellensoort voert een ware vliegshow op. Volg de duidelijk bewegwijzerde plankenweg en beleef in de lente een imposant concert van honderden zeldzame heikikkers.

Naar het overzicht Naar het overzicht