Het vogelreservaat “Beneden Neder-Rijn”

Van Duisburg tot aan de Nederlandse grens reikt het vogelreservaat. “Beneden Neder-Rijn”. Met meer dan 25.000 hectare is het behoorlijk groot, maar laat alleen de grootte u niet misleiden. Want “beschermd gebied” is makkelijk gezegd, maar als het erom gaat de diverse belangen ten voordele van de vogelwereld onder één noemer te brengen, vangen de problemen aan. Zelfs de vogels zijn niet eensgezind. Watervogels, zoals eenden, hebben andere behoeftes dan kieviten, deze weer andere dan steenuilen enzovoort. Het gaat er dus niet om grote vlaktes te voorzien, maar ook met de aangewezen vlaktes elke inheemse vogelsoort van hun benodigde leefruimte te verzekeren. Dat kunnen extensief benutte weidevlaktes zijn, boomgaarden en knotbomen, vochtige stroomgebieden, die door zijarmen van de oude Rijn doorkruist worden, of zand- en kiezel oevergebieden. Het steeds terugkerende motief in vogelbescherming is daarom de grote veelzijdigheid. Enerzijds de grote verscheidenheid van de te beschermen soorten, en vervolgens de daarvoor benodigde veelsoortigheid van leefgebieden. Moderne economische bestemmingsplannen zijn zo nu en dan duidelijk daar strijdig mee. Grote homogene vlaktes zijn nu eenmaal eenvoudiger te bewerken dan de ouderwetse kleine percelen. Zelfs goedbedoelde vrijetijdsbesteding kan het overleven van vogelsoorten lastiger maken. Zonder het te merken schrikken we de vogels af en bemoeilijken daardoor het zoeken naar voeding en het broeden. De gelijke belangenbehartiging tussen vogelbescherming, economische exploitatie en vrijetijdsbelangen is één van de taken van het natuurbeschermingscentrum in het district Kleef. Daarvoor worden alle groepen, wier belangen het vogelreservaat raken, bij de coördinatie van maatregelen betrokken. Met alle belanghebbenden rond de tafel is natuurbescherming efficiënter te plannen- juist voor het zo grote en veelvormige vogelreservaat “Beneden Neder-Rijn”.

Naar het overzicht Naar het overzicht