Aussichtsplattform Reeser Meer, Foto: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.
Piktogramm eines Wanderers Piktogramm Barrierefrei

Rondom het Reeser Meer

Makkelijk begaanbare wandeltocht rondom het Reeser Meer

Deze route loopt rondom het Reeser Meer, een watercomplex dat bestaat uit 4 baggermeren. Hij begint een stukje voor het Wahrsmannshof en loopt door overwegend open landschap, langs weiden en door velden. Bij het begin van de route is er een parkeerterrein met fietsenrekken, een bank en een overzichtsbord van het looppark Reeser Meer. De bushalte ‘Wolfersom’ bevindt zich op een afstand van ca. 250 m, maar wel op de dijk. U moet dus een korte beklimming overwinnen. Vanaf het parkeerterrein loopt de route langs de kiezelgroeve en de groevemeren naar het Wahrsmannshof. De straat is breed en geasfalteerd, maar hier passeren ook auto’s en vrachtwagens. Bij het Wahrsmannshof ligt een klein cafeetje, waar men kan genieten van een stukje taart en een koffie. Bovendien is hier een voor rolstoelen toegankelijk natuur- en milieuvormingscentrum, waar groepen uiteenzettingen over natuurkundige onderwerpen kunnen boeken. Daarna loopt de route over een grindweg. Hij is zo’n 3,7 m breed en wordt aan beide kanten omzoomd door struiken. Even later buigt de weg naar links af. Hier staat een rood-witte slagboom. Vanaf hier is de weg nog maar 1 m breed; de breedte wisselt regelmatig, maar de weg wordt niet echt smaller. De weg is ook toegankelijk voor fietsers, waardoor hij op sommige plaatsen smal kan worden. Naast de weg zijn er wel grasstroken, waarop u eventueel kunt uitwijken. In de volgende bocht stijgt de weg een beetje, waarna hij door weiden loopt. Hij wordt gedeeltelijk door struiken afgebakend. Even verderop ligt aan de rechterkant van de weg een stukje bos. Hierachter ligt het Reeser Meer. Een mooi uitzicht over het water krijgt u bij het eerste uitzichtpunt. Dit uitzichtplatform bestaat uit metalen hekken en een leuning. Bij de overgang van de weg naar het platform bevindt zich een ongeveer 6 cm hoge rand. De voetbrug is ongeveer 1 m breed en de leuning 95 cm hoog. Het platform wordt omgeven door een ongeveer 5 cm hoge rand. Aan de andere kant van de weg is er nog een parkeerplaats met fietsenrekken, een bank en een infobord over het looppark Reeser Meer. Die is door slagbomen van de weg gescheiden. De slagbomen zijn grijs-rood of wit-rood. Van hieraf loopt de route voort door weiden en wordt hij door struiken omzoomd. Hierdoor hangen er op sommige plaatsen steeds takken in de weg. De bermen en de struiken worden regelmatig onderhouden, dus u kunt hier soms ook onderhoudsvoertuigen tegenkomen. Na de volgende bocht naar links volgt een lichte stijging. Dan buigt de weg weer naar rechts af en even later staat er links een bank. Daarachter staan struiken, zodat de bank goed beschermd is. Hier kunt u even genieten van het uitzicht over het landschap. Kort daarna kunt u aan de rechterkant een korte omweg naar het Reeser Meer maken. Hier is nog een uitzichtplatform, dat net zo gebouwd is als het eerste. Daarna loopt de route weer voort en na een stukje staat er net voor de volgende bocht naar links een bank aan de rechterkant. Hier kunt u bij het audiofragment ‘Libellen’ wat meer over deze interessante diertjes te weten komen. Bij warm en zonnig weer kunt u zeker ook enkele libellen langs de weg zien. De verdere route wordt omzoomd door enkele oude populieren en andere bomen. Bovendien kan men hier langs de grachten in de weiden ook enkele oude knotwilgen als typisch element van het Nederrijnse landschap zien. Na een kort stuk begint aan de linkerkant een rij eiken. Hier liggen losse stenen op de weg. Kort daarna volgt een wit-rode slagboom en onmiddellijk daarna een licht stijging en weer losse stenen op de weg. Daarna is de weg geasfalteerd en ongeveer 3,1 m breed. Nu loopt hij zigzag door de weiden tot aan een brug. Die loopt over de Haffensche Landwehr. Meer informatie over de Haffensche Landwehr en zijn bewoners, de mosselen en de bittervoorn, kunt u verkrijgen in de hoorbelevenis ‘Mosselen en bittervoorn (Haffensche Landwehr)’. Daarenboven informeert een bord u over de bijzonderheden van dit beschermde natuurgebied ‘Haffensche Landwehr und Sonsfeldsche Weiden’. Achter de brug moet u voorzichtig zijn, want de weg loopt naar rechts en daar staat rood-witte slagboom. Vanaf hier wordt de weg weer smaller. Hij is ongeveer 1 m breed en met grind bedekt en wordt nu door een haag aan de linkerkant en struiken aan de rechterkant begrensd. Net voor de volgende bocht naar links staat aan de rechterkant een bank. De bochten zijn geplaveid.

Na de volgende bocht naar rechts wordt de weg aan de rechterkant afgebakend door paardenweiden en velden. Even verderop staat de volgende slagboom. Ook deze is rood-wit. Achter de slagboom buigt de route naar links af. Nu is de weg weer geasfalteerd, maar hij kan wel gedeeltelijk met aarde vervuild zijn omdat hij ook door landbouwvoertuigen wordt gebruikt. Kort daarop volgt een bocht naar rechts en dan een lang stuk rechtdoor. De weg wordt aan de linkerkant door bomen en struiken omzoomd. Bij de volgende bocht naar rechts moet u ook opletten. Hier rijden ook vaak auto’s over de weg. De route loopt langs een boerderij en dan langs een oude schuur naar het derde uitzichtpunt. Ook hier is een parkeerplaats met een bank en fietsenrekken, en een infobord over het looppark Reeser Meer. Naar het uitzichtplatform loopt een smalle brug met een breedte van 90 cm over een gracht. Achter de brug is een ongeveer 5 cm hoge rand. Dan loopt een houten voetbrug naar het houten platform. Ook dit platform heeft een rand van ongeveer 4 cm en heeft leuningen. Nu loopt de route voort langs de straat tot een stuk verderop aan de rechterkant een fiets- en voetpad afbuigt. Hier staat weer een rood-witte slagboom. De weg is geplaveid en ongeveer 3,1 m breed. Aan de andere kant van de straat nodigt een bank met tafel u uit om even onder oude lindebomen tot rust te komen. Even verderop staat aan de rechterkant een infobord over het Reeser Meer, waar u meer te weten komt over de wereld van de baggermeren rondom het Reeser Meer. Kort daarna loopt de route weer naar de straat. Hier staat weer een rood-witte slagboom. De straat is geasfalteerd. Hier staat aan de linkerkant van de straat een bank voor een haag. Daarna loopt de route voort langs de straat.

Bij het volgende kruispunt begint weer een voet- en fietspad parallel aan de straat. Dit is geplaveid en ongeveer 3,2 m breed. Bij het begin van de weg staat weer een rood-witte slagboom. Even daarvoor staat een bank met een tafel een beetje verder van de weg. De route loopt langs een oude boerderij en wordt dan afgebakend door een rij populieren. Daarna staat er weer een bank, rechts van de weg. Vervolgens loopt de route over een houten brug, die bij nat weer glad kan zijn. Hier informeert de hoorbelevenis ‘IJsvogels’ u over de ‘blauwe edelstenen’. Voor de brug bevindt zich een ca. 3 cm hoge rand. Op de brug hangen takken van bomen in de buurt over de weg. Bovendien is de brug licht gewelfd. Even na de brug moet u de transportband van de kiezelgroeve oversteken. De oversteek is ook uit hout gemaakt en de weg maakt daarvoor een kleine stijging. De route loopt nu terug naar het vertrekpunt. Kort daarvoor staat nog een infobord over de Reeser Planetenweg.

Naar het overzicht Naar het overzicht