Als de Rijn bij ongewoon hoogwater buiten zijn oevers treedt en het omliggende land overstroomt, krijgen we iets heel bijzonders te zien. Waar eerst groene velden waren, is nu alleen nog maar water. Daar steken alleen nog wat bomen, bossen en een enkele boerderij bovenuit. Die zijn namelijk ooit op kleine heuvels gebouwd. En dat is geen toeval. De zogenaamde terpen werden precies voor dit doel opgeworpen - als noodzakelijke aanpassing aan de onvoorspelbare stroming van de rivier.

Tot op de dag van vandaag vinden we meerdere terpen aan de Nederrijn, steeds daar waar boerderijen in de uiterwaarden tussen de Rijn en de dijk zijn gebouwd. Want hoewel de loop van de Rijn is verrecht en wordt gecontroleerd - en hoewel de dijken grote overstromingen van het achterland verhinderen – overstromen de uiterwaarden nog steeds met enige regelmaat. Als dat gebeurt, moeten de mensen die hier wonen alles – van melktransport tot schoolbezoek – met de boot doen.

Ook de huizen rond het Naturforum op het Bislicher-eiland waren oorspronkelijk op een terp gebouwd. Het gehele landschap is hier gevormd de steeds veranderende loop van de Rijn. In de Romeinse tijd was het Bislicher-eiland nog een echt eiland, met aan de noordzijde de Rijn en aan de zuidkant een zijarm van de rivier. Later verlegde de Rijn zijn hoofdstroom steeds meer in zuidelijke richting. Het was Frederik de Grote die de Rijn in de achttiende eeuw liet reguleren en ongeveer in zijn huidige vorm dwong. Het oude rivierbed verloor daarmee zijn permanente verbinding met de hoofdstroom.

Tot op de dag van vandaag is het Bislicher-eiland nog overstromingsgebied en dat is een geluk voor de planten en dieren. En voor ons mensen zijn de terpen dus veel meer dan een overblijfsel uit voorbije tijden, maar nog steeds noodzakelijk om droge voeten te houden.

Terug

De terpen

Eilanden van tijdelijkheid

Als de Rijn bij ongewoon hoogwater buiten zijn oevers treedt en het omliggende land overstroomt, krijgen we iets heel bijzonders te zien. Waar eerst groene velden waren, is nu alleen nog maar water. Daar steken alleen nog wat bomen, bossen en een enkele boerderij bovenuit. Die zijn namelijk ooit op kleine heuvels gebouwd. En dat is geen toeval. De zogenaamde terpen werden precies voor dit doel opgeworpen - als noodzakelijke aanpassing aan de onvoorspelbare stroming van de rivier.

Tot op de dag van vandaag vinden we meerdere terpen aan de Nederrijn, steeds daar waar boerderijen in de uiterwaarden tussen de Rijn en de dijk zijn gebouwd. Want hoewel de loop van de Rijn is verrecht en wordt gecontroleerd - en hoewel de dijken grote overstromingen van het achterland verhinderen – overstromen de uiterwaarden nog steeds met enige regelmaat. Als dat gebeurt, moeten de mensen die hier wonen alles – van melktransport tot schoolbezoek – met de boot doen.

Ook de huizen rond het Naturforum op het Bislicher-eiland waren oorspronkelijk op een terp gebouwd. Het gehele landschap is hier gevormd de steeds veranderende loop van de Rijn. In de Romeinse tijd was het Bislicher-eiland nog een echt eiland, met aan de noordzijde de Rijn en aan de zuidkant een zijarm van de rivier. Later verlegde de Rijn zijn hoofdstroom steeds meer in zuidelijke richting. Het was Frederik de Grote die de Rijn in de achttiende eeuw liet reguleren en ongeveer in zijn huidige vorm dwong. Het oude rivierbed verloor daarmee zijn permanente verbinding met de hoofdstroom.

Tot op de dag van vandaag is het Bislicher-eiland nog overstromingsgebied en dat is een geluk voor de planten en dieren. En voor ons mensen zijn de terpen dus veel meer dan een overblijfsel uit voorbije tijden, maar nog steeds noodzakelijk om droge voeten te houden.

Naar het overzicht Naar het overzicht