Een middeleeuwse hertog die jarenlang om de heerschappij van een regio had gestreden en uiteindelijk als winnaar uit die strijd was gekomen, deed er verstandig aan om zijn claim op de wereldlijke macht kracht bij te zetten en ook de geestelijke machten tevreden te stellen – bijvoorbeeld door een klooster te stichten.

En dat is precies wat hier bijna 600 jaar geleden is gebeurd. De omgeving was het toneel van heftige strijd tussen het hertogdom Kleef en het prinsbisdom Münster. Uiteindelijk werd het geschil met een compromis beslecht: de hertog van Kleef werd de soeverein, terwijl het bisdom Münster de kerkelijke macht mocht uitoefenen. Kort daarna schonk Johann von Capellen, een ambtenaar aan het hof van Kleef, zijn landgoed – de Dingdener Hufe aan de Augustijner kanunniken. Op hun beurt verkochten zij het slechts vijf jaar later al weer aan het Kruisbroedersconvent in Osterberg bij Osnabrück. Zouden de Augustijners later spijt van deze beslissing hebben gekregen? Marienvrede werd al snel een belangrijk cultureel en economisch centrum. Het werd vooral bekend als plaats waar de schrijfkunst werd beoefend. Meerdere schenkingen maakten het klooster een van de rijkste van de orde. Net als andere kloosters, overleefde ook Marienvrede de secularisatie van de twintigste eeuw niet. Het klooster werd opgeheven en nadat ook de laatste monniken waren vertrokken, begon men met het verkopen van de bezittingen. De gebouwen werden stuk voor stuk afgebroken en een deel van de stenen werd opnieuw gebruikt als bouwmateriaal in Dingden. In 1973 werd bij werkzaamheden een gemetselde gang ontdekt. Misschien waren dit wel de resten van een geheime verbindingsgang tussen het klooster en het toenmalige kloostercafé, waarover in Dingden nog altijd verhalen de ronde doen. Op droge zomerdagen zijn in de weide nog steeds de fundamenten van de kloosterkerk te zien. Ook de wapensteen met een afbeelding van het echtpaar Johann en Agnes von Capellen is nog te bewonderen - en wel in het Heimathaus in Dingden. Het klooster, dat eeuwenlang bepalend was voor het landschap en het dagelijks leven van de mensen, laat zo nog altijd veel sporen na.

Terug

Marienvrede

Klooster in het grensgebied

Een middeleeuwse hertog die jarenlang om de heerschappij van een regio had gestreden en uiteindelijk als winnaar uit die strijd was gekomen, deed er verstandig aan om zijn claim op de wereldlijke macht kracht bij te zetten en ook de geestelijke machten tevreden te stellen – bijvoorbeeld door een klooster te stichten.

En dat is precies wat hier bijna 600 jaar geleden is gebeurd. De omgeving was het toneel van heftige strijd tussen het hertogdom Kleef en het prinsbisdom Münster. Uiteindelijk werd het geschil met een compromis beslecht: de hertog van Kleef werd de soeverein, terwijl het bisdom Münster de kerkelijke macht mocht uitoefenen. Kort daarna schonk Johann von Capellen, een ambtenaar aan het hof van Kleef, zijn landgoed – de Dingdener Hufe aan de Augustijner kanunniken. Op hun beurt verkochten zij het slechts vijf jaar later al weer aan het Kruisbroedersconvent in Osterberg bij Osnabrück. Zouden de Augustijners later spijt van deze beslissing hebben gekregen? Marienvrede werd al snel een belangrijk cultureel en economisch centrum. Het werd vooral bekend als plaats waar de schrijfkunst werd beoefend. Meerdere schenkingen maakten het klooster een van de rijkste van de orde. Net als andere kloosters, overleefde ook Marienvrede de secularisatie van de twintigste eeuw niet. Het klooster werd opgeheven en nadat ook de laatste monniken waren vertrokken, begon men met het verkopen van de bezittingen. De gebouwen werden stuk voor stuk afgebroken en een deel van de stenen werd opnieuw gebruikt als bouwmateriaal in Dingden. In 1973 werd bij werkzaamheden een gemetselde gang ontdekt. Misschien waren dit wel de resten van een geheime verbindingsgang tussen het klooster en het toenmalige kloostercafé, waarover in Dingden nog altijd verhalen de ronde doen. Op droge zomerdagen zijn in de weide nog steeds de fundamenten van de kloosterkerk te zien. Ook de wapensteen met een afbeelding van het echtpaar Johann en Agnes von Capellen is nog te bewonderen - en wel in het Heimathaus in Dingden. Het klooster, dat eeuwenlang bepalend was voor het landschap en het dagelijks leven van de mensen, laat zo nog altijd veel sporen na.

Naar het overzicht Naar het overzicht