Het is maar goed dat er langs de Nederrijn zoveel dijken zijn. Niet alleen beschermen ze de dorpen en velden tegen overstromingen, het zijn ook de laatste plekken waar veel zeldzame soorten een veilig heenkomen kunnen zoeken. Zeldzame bloemen en dieren welteverstaan. Bonte bloemenvelden waren vroeger karakteristiek voor het landschap rond de Nederrijn. De hoger gelegen gedeelten – met relatief droge grond in combinatie met het milde klimaat – waren ideaal voor schraal nat hooiland en glanshavervelden. Deze velden boden een thuis aan vele diersoorten. Intensief bodemgebuik heeft deze ecosystemen bijna volledig verdrongen. Maar nog niet op de dijken, die als een groen lint door het landschap van de Nederrijn slingeren. Bij minder intensief bodemgebruik hebben de bonte weidebloemen en wilde kruiden nog een kans te overleven. In elk geval daar, waar niet al te veel mest wordt gebruikt. Laat maaien, in juni, of beweiding met schapen – zoals hier – helpt ook. Schapen zijn gemaakt om grasmaaier te spelen op de dijken. En als ze niet te vaak mogen grazen, hebben de bloemen de gelegenheid op te bloeien. Dat is niet alleen een lust voor het oog. Het is ook een feest voor – deels zeldzame – insecten. Om te overleven zijn die echt afhankelijk van de bloeiende schuilplaatsen op de dijken. Overigens is het ook goed voor de waterbescherming om dijken extensief te beweiden. Schapen trappen de plaggen goed aan. Bloemen die zonder veel mest groeien, krijgen zo de gelegenheid om in de voedselarme bodem een dicht, diep en met elkaar verworteld systeem te vormen dat tegen erosie beschermt. Helaas worden de dijken alleen nog maar gemaaid en mogen schapen er niet meer grazen. Het gevolg is dat de dijken volgroeien met grassen die nauwelijks voedsel voor insecten bieden. En als er intensief bemest wordt, is het voor de grassen niet meer nodig zich diep in de grond te wortelen. Er is dan toch altijd genoeg voedsel aan de oppervlakte aanwezig. Dit maakt dijk gevoeliger voor erosie. Laten we hopen dat ook op andere plekken het voorbeeld van deze dijk wordt gevolgd. Dat is goed voor planten en insecten, het beschermt tegen wateroverlast en geeft ons de kans te genieten van deze kleurrijke diversiteit.

Terug

Bloemen tegen overstromingen

Bloemen tegen overstromingen

Het is maar goed dat er langs de Nederrijn zoveel dijken zijn. Niet alleen beschermen ze de dorpen en velden tegen overstromingen, het zijn ook de laatste plekken waar veel zeldzame soorten een veilig heenkomen kunnen zoeken. Zeldzame bloemen en dieren welteverstaan. Bonte bloemenvelden waren vroeger karakteristiek voor het landschap rond de Nederrijn. De hoger gelegen gedeelten – met relatief droge grond in combinatie met het milde klimaat – waren ideaal voor schraal nat hooiland en glanshavervelden. Deze velden boden een thuis aan vele diersoorten. Intensief bodemgebuik heeft deze ecosystemen bijna volledig verdrongen. Maar nog niet op de dijken, die als een groen lint door het landschap van de Nederrijn slingeren. Bij minder intensief bodemgebruik hebben de bonte weidebloemen en wilde kruiden nog een kans te overleven. In elk geval daar, waar niet al te veel mest wordt gebruikt. Laat maaien, in juni, of beweiding met schapen – zoals hier – helpt ook. Schapen zijn gemaakt om grasmaaier te spelen op de dijken. En als ze niet te vaak mogen grazen, hebben de bloemen de gelegenheid op te bloeien. Dat is niet alleen een lust voor het oog. Het is ook een feest voor – deels zeldzame – insecten. Om te overleven zijn die echt afhankelijk van de bloeiende schuilplaatsen op de dijken. Overigens is het ook goed voor de waterbescherming om dijken extensief te beweiden. Schapen trappen de plaggen goed aan. Bloemen die zonder veel mest groeien, krijgen zo de gelegenheid om in de voedselarme bodem een dicht, diep en met elkaar verworteld systeem te vormen dat tegen erosie beschermt. Helaas worden de dijken alleen nog maar gemaaid en mogen schapen er niet meer grazen. Het gevolg is dat de dijken volgroeien met grassen die nauwelijks voedsel voor insecten bieden. En als er intensief bemest wordt, is het voor de grassen niet meer nodig zich diep in de grond te wortelen. Er is dan toch altijd genoeg voedsel aan de oppervlakte aanwezig. Dit maakt dijk gevoeliger voor erosie. Laten we hopen dat ook op andere plekken het voorbeeld van deze dijk wordt gevolgd. Dat is goed voor planten en insecten, het beschermt tegen wateroverlast en geeft ons de kans te genieten van deze kleurrijke diversiteit.

Naar het overzicht Naar het overzicht