Rondom beschermd

De Wisselse ringdijk

Heel de oude vestigingskern van Wissel wordt omsloten door deze dijk, die daarom de vanzelfsprekende naam “ringdijk” draagt. Hij gaat terug tot het eerste steunpunt dat de heren van Wissel in de 11e eeuw voor de graven van Kleef hier aanlegden. De Wissels waren leenmannen van de graaf –ridders- en werden belast met de heerschappij van de graaf te laten gelden, ook in de tot dan bijna onbewoonde uiterwaarden van de Rijn. Misschien waren de eerste maatregelen van afzonderlijke boeren in die tijd, om de uiterwaarden bedrijfsmatig te benutten, succesvol geweest. Dat zal de machtige graaf niet zijn ontgaan. Hoe het ook zij, zijn ridders richtten hier op een eiland een stevig huis op, de oorsprong van het huis Wissel. Een ridder-huis was eerder een zeer grote boerderij of een klein dorp. Naast de woonplaats waren er werkplaatsen, stallen, opslagplaatsen en huizen voor de vele afhankelijke arbeidskrachten. Deze vestiging moest tegen de kuren van de rivier beschermd worden en daartoe omgaf men haar met de ringdijk, die ook nu nog te zien is. Loop er maar eens helemaal rond dan krijgt u een goede indruk van de omvang van zulke ridderhoven. In de loop der tijd bouwde men vanuit deze kiemcel de plaats Wissel, die met zijn ringdijk nog steeds de herinnering aan zijn oorsprong draagt. In feite was de dijk nog tot 2012 onderdeel van het dijkgraafschap en daarmee van de hoogwaterbescherming, zoals de schotten bij de doorvoeringen van de straten aantonen. Toch heeft het zijn oorspronkelijke betekenis al lang verloren. Hij was met een volledig ander concept van hoogwaterbescherming opgericht. Want de ringdijk beschermde gericht alleen datgene, dat ten tijde van zijn constructie, het beschermen waard was. De uiterwaarden bleven onberoerd. Tegenwoordig bewandelen we een andere weg en proberen hoge waterstanden zoveel mogelijk aan de oever van de Rijn op te vangen. Zo behoudt de ringdijk ook de herinnering aan alternatieve mogelijkheden met de bedreiging van hoge waterstanden in de Rijn om te gaan.

Naar het overzicht Naar het overzicht