De 'Glockenwooj'

Als we op een mooie dag het waterlooplandschap van de Neder-Rijn bezien, maakt dat een bedrieglijk rustige indruk. In werkelijkheid waren de weidse strakke vlakten met hun weiden knotwilgen en verspreide wateren tot 150 jaar geleden blootgesteld aan het geweld van de Rijn stroom. En die stroomt niet altijd rustig heen, zoals Heine in zijn Lorelei bezingt. Overstromingen konden met verwoestend geweld binnen enkele uren een gehele landstreek veranderen, zodat men het naderhand nauwelijks kon herkennen. Vele veranderingen waren zo onverklaarbaar dat ze tot op heden met huiveringwekkende verhalen bekleed worden. Betreffende de Glockenwooj beweert de legende dat er een kerk in verzonken zou zijn. De bewoners van de omgeving waren overmoedig geworden en God liet de kerk met de godslasteraars verzinken in het lugubere water. Als men er een geldstuk in gooide kon men de klok nog horen slaan. In werkelijkheid is een “wooj” een zogenaamde kolk. Deze ontstaan bij een dijkdoorbraak. Het snel door de opening wervelende wa ter diept achter de doorbraak een trog [mui] uit. Als de overstroming zich terugtrekt, blijft daar een nieuw meer achter. Die kan zeker wel op een plek bestaan, waar eenweek tevoren nog een mooie boerderij, een stal of zelfs een kerk heeft gestaan. Een goed voorbeeld voor een dergelijke wooj bevindt zich hier bij Rees. De Rijn drukte zich bij hoogwater door de dijk en groef achter de doorbraak een kolk in. De bevolking van Rees herstelden het verloop van de dijk niet als voorheen, maar omvatten de nieuwe wooj met een nieuwe dijk, zodat deze ook nu nog goed te herkennen is . Enige tijd is die wooj zelfs als zwemplas gebruikt.

Naar het overzicht Naar het overzicht