Kalkar - Koblenz of eerder nog Amsterdam?

Kalkar - Koblenz of eerder nog Amsterdam?

De plaats waarop we hier staan, werd ooit schertsend de Duitse hoek genoemd. Zij herinnert met de samenloop van de stadsgracht en de Ley een beetje aan de beroemde monding van de Moezel bij Koblenz. Water speelde in de geschiedenis van Kalkar een belangrijke rol. Als belangrijke en welvarende wolhandelsplaats was het in de middeleeuwen afhankelijk van gunstig vervoer over de Rijn. Hoeveel wol werd vervoerd kan men bevroeden als men het machtige stadhuis uit de 15e eeuw beziet, dat het stadscentrum overheerst. Zulke rijkdom is ondenkbaar zonder transportverbinding met de Rijn. En hoewel de Rijn bij hoge waterstand zijn oude bedding geheel tot aan de muren van Kalkar kan vullen, ligt hij normaalgesproken op enige afstand. Gelukkig bestaat er met het riviertje de Kalflack een waterverbinding met de Rijn. Deze werd in de 16e eeuw tot deze samenvloeiing bevaarbaar gemaakt. Wie wilde nog vele kilo’s zware doek- en wolbalen kilometers ver dragen? Wie wilde dat betalen? Vanaf de tegenwoordige brug over de Ley kunnen e een verbreding in de rivierloop zien. Daar kwam eens de Monne uit. Deze gracht liep tot in de 19e eeuw achter het raadhuis langs door de stad. Kalkar nam ook eerder een voorbeeld aan Amsterdam dan aan Koblenz. Want met deze binnen de stad gelegen waterweg kon men, zoals in de Hollandse handelsstad, waren tot aan de huisdeuren roeien. Hier bij de huidige brug over de Ley bevond zich de toenmalige haven van Kalkar. Hier werd de vracht van de stadsboten overgeladen in de rivierschepen en hiervandaan had Kalkar toegang tot de toenmalige wereldmarkt. Sporen daarvan kunnen we ook nu nog herkennen, heeft u zich ooit afgevraagd waarom de Kalkar Grabenstraße (Kalkars Grachtstraat) in het verlengde, waarvan we hier in de richting van het stadhuis kijken, zo buitensporig breed is? Omdat de gracht van de Monne eens het midden ervan vormde!

Naar het overzicht Naar het overzicht