De guldenroede

Globalisering en migranten - ook in de natuurbescherming een blijvertje

Toen de Europeanen Amerika ontdekten brachten ze paarden, varkens en pokken met zich mee. Ze brachten tomaten, aardappelen maar ook syfilis terug naar het vaderland. Sindsdien worden dieren- en plantensoorten door de ontdekkingslust van de Europeanen sneller over de wereldbol verspreid als nooit tevoren. Dat is niet altijd ten voordele van de omgeving waar de nieuwkomers zich vestigen. Vaak is de beoordeling van de uitwerkingen nogal moeilijk. De Canadese guldenroede is daar een voorbeeld van. Tijdens haar bloeitijd, in de late zomer, is ze niet te overzien en kan men begrijpen hoe de vlammend gele bloemen aan hun huidige naam komen. Als u guldenroedes van meer dan een meter hoog ontdekt heeft u kennis gemaakt met een immigrant uit de nieuwe wereld want de inheemse guldenroede is beduidend kleiner. De Canadese guldenroede werd als een der eerste sierplanten uit de nieuwe wereld al in de 17e eeuw ingevoerd, maar is pas in de laatste jaren een probleem geworden. Omdat zij op een arme grond goed tieren, kan ze de daar gevestigde inheemse planten verdringen. Kijk maar eens naar de hoge en dicht kolonies van guldenroede! Daar is geen plaats bij voor iets anders. Aan zulke ontwikkelingen is ook de mens schuldig, want in een niet beïnvloede, stabiele leefgemeenschap is het voor de guldenroede veel moeilijker om een overheersende soort te worden. Daarnaast kan zij ook positieve effecten hebben. In de late zomer vormt de rijke bloeiwijze een overvloedige Bijen weide. Dat is beslist niet vanzelfsprekend want andere immigranten zoals de forsythia worden door insecten gemeden. Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het werk van biologen is. Hun opgave is een nauwkeurig begrip van, en onderzoek naar, de inheemse leefgemeenschappen. Dan kunnen ze tijdig vaststellen wanneer het evenwicht door immigranten zoals de guldenroede in onbalans geraakt. De ontwikkeling van gepaste en juist gedoseerde maatregelen kan ertoe bijdragen het leefgebied van de inheemse planten zeker te stellen.

Naar het overzicht Naar het overzicht