In het spoor van de Rijn in Kleef

Een wandeling door Kleef-Keeken van het infocentrum van Keeken langs de Altrhein tot in het dorp Düffelward

Ca. 8,7 km

Op deze route staat alles in het teken van de Rijn. In het infocentrum van Keeken kunt u hem in de permanente tentoonstelling beter leren kennen. Net zoals elke stroom was ook de Rijn vroeger dynamisch en spreidde hij zich bij hoogtij uit. Vlak langs de oever ontstond daardoor een bos, dat goed met het vele water wist om te gaan. Zo werd een vruchtbare bodem gecreëerd, die bij de mens zeer gegeerd was. Zo begonnen de Romeinen al met het rooien van deze ooibossen om ze als weide te gebruiken. Vandaag is de Rijn door de dijk smaller gemaakt en in een vaste bedding gedwongen. Maar ook de dijken bieden vele zeldzame planten en dieren een levensruimte.

Meer informatie Naar het overzicht

Op zoek naar cultuurgeschiedenis in Uedem

Een wandeling over het traject van de Boxteler Bahn en door de dorpjes Uedemerbruch en Uedemerfeld

Ca. 8,8 km

Op de sporen van het verleden biedt deze tocht een blik op een historisch landschap, dat vandaag nog grotendeels dezelfde structuur heeft als honderden jaren geleden. Zulke landschappen zijn in onze moderne tijd uiterst zeldzaam geworden en daarom van groot cultuurhistorisch belang. Ook het grondplan van het dorp is in al die tijd niet veranderd. De gebouwen staan naast elkaar, alsof ze aan een ketting zijn geregen. Vele van de boerderijen hier hebben een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de 13de eeuw. Op enkele gebouwen is ook nu nog steeds de oude traditie van de graanbouw te zien. Een voorbeeld hiervan is de Hohe Mühle, die nu een van de oudste windmolens van het Rijnland is.

Meer informatie Naar het overzicht

Rondom het Reeser Meer

Makkelijk begaanbare wandeltocht rondom het Reeser Meer

Ca. 9,8 km

Het Reeser Meer is een kunstmatig gecreëerd merenlandschap. Hier werd en wordt zand en kiezel ontgonnen en zo zijn er grote wateroppervlakken ontstaan waarop watervogels zich thuis voelen. Het water is hier zeer zuiver, zelfs zo zuiver dat hier zeldzame planten zoals kranswier groeien. Maar dat is zeker niet de enige bijzonderheid. Het Reeser Meer Nord is namelijk uitermate geschikt voor amfibieën. Hier kunnen salamanders en kikkers ongestoord leven. Het gebied wordt doormidden gesneden door de Haffensche Landwehr, die er reeds voor de afgravingswerken lag.

Meer informatie Naar het overzicht