Zanderige Graslanden bij Sonsbeck

Op een populaire plaats met een mooi uitzicht over ‘Sonsbecker Schweiz’ groeien planten die graag ook eens ‘met de voeten getreden’ worden.

De plaats is bij velen bekend en vormt bijna een inherent onderdeel van vele zondagse uitstapjes: het uitzicht bij ‘Op den Hövel’ over het zogenaamde ‘Sonsbecker Schweiz’ is zeer populair. Wat echter bij niet zovelen bekend is, is dat met het oog op natuurbescherming hier een wettelijk beschermde biotoop ontstaan is, die zijn bestaan – hoe gek dit ook mag klinken – mede te danken heeft aan de oorlogsdrang van de mens.

Onder de voeten van de bezoekers ligt hier een voormalig rakettendepot uit de tijd van de Koude Oorlog. De heuvel vertoont vooral boven de betonnen gebouwen een zeer dunne ruwe bodemlaag, waarop bijna uitsluitend kleine plantjes zoals schapenzuring, muizenoor of dwergviltkruid groeien. Deze planten groeien van nature uit in groep, en vormen zo de zogenaamde droge graslanden of zanderige graslanden. Zanderige Graslanden worden – in tegenstelling tot de grasperken in onze tuinen – niet gemaaid, maar kunnen hier bestaan omdat hier verder geen grotere en hoger groeiende planten kunnen overleven. Hier is te weinig water, voedingsstoffen of gewoon zelfs maar wortelruimte voor grotere groeimogelijkheden. Bovendien vertoeven hier ook weidedieren die zich overdag niet graag in de buurt van mensen en honden ophouden. Konijntjes en hazen grazen deze weiden voortdurend af. Hier vinden ze immers een smakelijke afwisseling met het ‘saaie groen’ van de intensieve landbouw.

Zanderige Graslanden zijn – en dat is weer net iets moeilijker te begrijpen – vooral daar waar zij aanvankelijk door menselijke activiteiten werden aangelegd, door natuurlijke processen weer in gevaar. Berkenbossen, braambessen en andere struiken groeien vanaf de rand naar de magere weiden toe, werpen hun schaduw over de naar zon snakkende grasplanten en reiken door hun afgeworpen loof en bescherming tegen wind voedingsstoffen aan. Om dit zeldzame grasgezelschap te behouden, is dus weer menselijke inzet vereist: het regelmatig verwijderen van het hout is voor de grasplanten even belangrijk als de bezoekers die van het uitzicht komen genieten.

Weergeven in kaart