De zandzegge

Op zanderige bodems vestigen zich wegens het gebrek aan water en voedsel plantensoorten die langere tijd met relatief weinig water toekomen, en die dus beter bestand zijn tegen droogte. Bovendien kunnen er ook grote temperatuurschommelingen ontstaan: de bodem wordt snel opgewarmd door de zon, maar koelt ’s avonds ook even snel weer af.

De zandzegge (Carex arenaria) is zulke zandspecialist. De plant verovert open zandplaten vanaf de randen, door onderaardse uitlopers als voorbode te sturen. Deze uitlopers kunnen meters lang worden. Op die uitlopers ontspruiten ongeveer om de 10 cm nieuwe bladscheuten uit de bodem. Zoals de naad van een naaimachine trekt de zandzegge mooi recht zijn weg door het losse zand, vandaar dat hij ook wel eens ‘het naaimachientje’ wordt genoemd. Als hij met zand overdekt wordt, worden er prompt nieuwe scheuten gevormd. Zo kan de plant vegetatievrije zandplakken omzeggens ‘dichtnaaien’.
De zandzegge is vooral te vinden langs kustduinen, maar ook in gebieden met binnenduinen zoals de Wisseler Duinen.