Natuurgebied ‘Drevenacker Duinen’

Op de noordelijke oever van de Lippe tussen Hünxe en Wesel loopt een oude duinengordel. Tijdens de laatste ijstijd heeft de wind het zand van de oevers van de Lippe tot wel vier meter hoog opgewaaid. Hier ligt het ongeveer 200 hectare grote beschermde natuurgebied ‘Drevenacker Duinen’ met de zone ‘Aaper Vennekes’, waarin u nu staat.

Bosrijke gebieden omsluiten open vlaktes waarop zich een heidevegetatie ontwikkeld heeft en die men in botanisch vakjargon ‘zanderige kalkgraslanden’ en ‘buntgrasvlaktes’ noemt. De begroeide zandbodem droogt snel op en warmt in de zon ook zeer snel op.

Reptielen zoals de zandhagedis houden van zulke omgeving. Zij hebben de warmte van de zon nodig om hun lichaam te laten functioneren. Aangezien bij lagere temperaturen ook al hun lichaamsfuncties trager worden, zijn reptielen onder een bepaalde temperatuur haast niet meer in staat zich te bewegen. In onze contreien zoeken deze dieren vanaf oktober of november dan ook schuilplaatsen op waar ze tot het komende voorjaar overwinteren. Op warme zomerdagen is het echter relatief makkelijk om deze ongeveer 20 cm grote hagedis te spotten. Hij zit dan langs de rand van de weg, langs de berm van de oude treinsporen of tussen het heidekruid.

Momenteel is de zandhagedis in Noordrijn-Westfalen ‘ernstig bedreigd’, aangezien deze reptielen door het aanleggen van bos, een intensievere bebouwing en de versnippering van het landschap, maar ook door een gebrekkig gebruik en onderhoud van open plaatsen, steeds meer levensruimte zien verloren gaan.

Mettertijd zal het open landschap ook hier bos worden en de levensruimte voor warmtelievende dier- en plantensoorten verdwijnen. In de Aaper Vennekes kan men het een toevalstreffer noemen dat onder de hoogspanningsleidingen die hier lopen voortdurend onderhoudsmaatregelen lopen. Opdat de leidingen niet zouden dichtgroeien, beweiden schapen de vlaktes en houden de vegetatie kort, en bovendien worden opschietende struiken kort gehouden. Daarvan profiteert de zandhagedis.

Weergeven in kaart