Muziek op het drasland – de moerassprinkhaan geeft de maat aan

De dauw schittert nog op de draslanden als ’s morgens de zon haar verwarmende krachten ontplooit. Vele kleine en grote insecten slaan springend, vliegend en krabbelend op de vlucht zodra iemand een stap op het onder de verwarmende zon ontwakende weideland zet.  Tussen al die insecten kan zich ook een wel heel bijzondere bewoner van deze draslanden bevinden: de moerassprinkhaan (Stethophyma grossum). Zij vormt met haar lengte tot wel drie centimeter een van de grootste sprinkhanensoorten in onze contreien. Deze uitermate goede vlieger valt ook op door zijn bijzondere kleurenpatroon: een geel- tot olijfgroene basiskleur met een lichtend rode binnenkant van de achterpoten en zwarte knieën. Zijn gezang is uniek in de wereld van de sprinkhanen. Het is geen tsjirpen, maar eerder een knippend geluid, zoals wanneer men zijn vingernagels tegen elkaar knipt. Dit geluid weet de moerassprinkhaan te produceren door één achterpoot, die van stekeltjes voorzien is, snel langs zijn vleugel te laten glijden. Als men bedenkt hoe klein zo een sprinkhanenpoot wel is, wordt het nog eens zo bewonderenswaardig dat het ‘gezang’ van de moerassprinkhaan tot wel 15 meter ver hoorbaar is. De mannetjes gebruiken deze muziek vooral om wijfjes te lokken. En wanneer hij met deze lokroep een wijfje heeft gestrikt, legt het wijfje haar eitjes af op grashalmen. Het is belangrijk dat de eitjes niet droog worden. De biotoop van de moerassprinkhaan moet dus voldoende vochtig zijn. Men treft de moerassprinkhaan dan ook vooral op gestructureerde vochtige en natte weiden en op zompige plaatsen langs grachten of beken aan. Hier in de Uedemerbruch zijn er zulke vochtige weiden. Met een beetje geluk kunt u op zonnige dagen het unieke ‘gezang’ van de moerassprinkhaan horen.

Weergeven in kaart

Quellen: Beckmann, A., Fartmann, T., Fischer, J., Poniatowski, D., Steinlechner, D., Stettmer, C., Zehm, A. (2016): Die Heuschrecken Deutschlands und Nordtirols. Herausgeber Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL). – Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim, 367 S.

 ZHAW Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Orthoptera.ch, Andreas Garzotto GmbH (2015): Orthoptera – App zum Bestimmen und Erfassen. Version 1.1, Winterthur, Switzerland.