Meeuwen

Meeuwen hebben meestal een witgrijs verenpak, vaak met een zwarte verkleuring aan de kop en op de vleugels. Als typische watervogels hebben zij zwemvliezen tussen hun tenen, om zich beter op het water te kunnen voortbewegen. Meeuwen treft men vooral aan de kust aan, maar soms palmen ze toch ook in het binnenland de venen, moerassen of rivierlandschappen zoals de Rheinaue in.

Wat betreft hun voeding zijn ze niet bijzonder kieskeurig. Naast plantaardige voeding overweegt echter duidelijk dierlijk voedsel zoals vissen, kreeften, slakken, mosselen of soms ook kleine knaagdieren. Bij de kleinere soorten, zoals de kokmeeuw, staan daarentegen bij voorkeur insecten en wormen op het menu.

Meeuwen zijn bodembroeders en broeden meestal in grotere kolonies.  Hun 2 à 4 eieren worden door de ouders agressief verdedigd tegen vijanden. Na 3 à 5 weken komen de kuikens uit de eieren. Bij vele soorten hebben de jongen een bruine kleur. Meeuwen kunnen tot 30 jaar oud worden.

Tot de meeuwensoorten die men het vaakst aantreft in de Rheinaue behoren de kokmeeuw, de stormmeeuw en de zilvermeeuw. Heel wat minder vaak ziet men hier echter ook de kleine en de grote mantelmeeuw.

De kokmeeuw kan men met zijn luid gekrijs moeilijk over het hoofd zien. De herkomst van de naam in het Nederlands is onduidelijk, maar zou te maken hebben met het gekrijs dat deze meeuw produceert. Een andere benaming is dan ook lachmeeuw. Tijdens de broedperiode wordt hun kop donkerbruin. Tijdens de rest van het jaar zijn hun veren aan de kop op een klein bruin plekje na helemaal wit. Kokmeeuwen broeden bij de grotere wateren in het binnenland. Ze gaan graag op zoek naar eten op net omgeploegde akkers.

De stormmeeuw is een beetje groter dan de kokmeeuw. In vergelijking met de kokmeeuw is zijn verenpak bovenaan donkerder grijs. Zijn kop blijft echter ook in de zomer wit.

Zilvermeeuwen met hun imposante vleugelspanwijdte van bijna anderhalve meter behoren tot de grotere meeuwen. Met hun vleeskleurige poten en gele snavel en hun markante, rode vlek zijn ze makkelijk te herkennen.