De roek

Roeken behoren net zoals kraaien, raven, maar ook eksters en Vlaamse Gaaien tot de familie van de kraaiachtigen. Ondanks hun roep, die in onze oren niet bepaald liefdevol klinkt, worden zij wel tot de zangvogels gerekend. De volwassen exemplaren kan men makkelijk van de andere kraaien onderscheiden dankzij hun grijze, kale snavelaanzet.

Roeken worden vaak als geheimzinnig omschreven. Omwille van hun uitstekende intelligentie wordt hen wijsheid en zelfs sluwheid toegeschreven. Anderzijds worden zij ook als onheilsbodes en vermeende plaagdieren vervolgd. Dat kan aan hun doordringende roep en zwarte veren liggen, of misschien ook aan het feit dat zij uitgesproken cultuurvolgers zijn. Zij zijn grotendeels aangewezen op door de mens gewijzigd cultuurland. Graslandgebieden die een zeker aandeel aan akkers hebben, zijn voor hen van cruciaal belang.

Roeken worden vaak valselijk beschuldigd van aanzienlijke schade aan de landbouw en de jacht. Het voedingsspectrum van de roek is echter uiterst breed. Naast graanzaad staan in het bijzonder plaagdieren op het menu, en dan vooral insecten, slakken en muizen. Tegenover het daadwerkelijke schadelijke gedrag staat echter altijd een aanzienlijk voordeel, dat zich hier uit in de vorm van het verteer van verschillende dieren die de land- en bosbouw schade berokkenen. Wippend en schrijdend zoekt de roek zijn voeding op de grond. De spitse snavel van de roek gebruikt hij als universeel werktuig, dat zowel dienst doet om te graven en te hakken als om te peilen en in de grond te peuteren.

Roeken zijn uitermate sociaal en maken het graag gezellig. Zij broeden in kolonies die tot wel enkele honderden broedparen kunnen huisvesten. Een roekenpaar leeft monogaam, en blijft dus voor het leven bij elkaar. Beide partners bouwen het nest uit sprokkelhout en twijgjes, waarna het wijfje 3 à 5 eitjes legt. In de hoge populieren, bijvoorbeeld bij het Boetzelaerer Meer, zijn hun nesten al van verre zichtbaar.

Wie in de Nederrijn grotere groepen roeken ziet, zal niet meteen vermoeden dat zij als bedreigd geklasseerd worden. Maar in heel Duitsland zijn de bestanden sterk gekrompen, aangezien de doelgerichte vervolging door de mens deze vogels sterk in aantal heeft doen dalen.

Weergeven in kaart