Het oudste hof in de plaats

Ginderich bezit twee belangrijke hoven, het Gindericher Hof en het Zwanenhof.

Het Zwanenhof geldt als het oudste hof in de plaats. Toen de hertog van Kleef het hof in 1475 aankocht, raakte de naam ‘Zwanenhof’ ingeburgerd, vermoedelijk omdat er op het wapenschild van Kleef zwanen afgebeeld stonden. Daarvoor had het hof ook al een belangrijke functie bekleed als gerechtshof.

Aanvankelijk werd in het Zwanenhof naast de landbouwactiviteiten ook een herberg uitgebaat om de vele bedevaarders in Ginderich onderdak te kunnen bieden. Ginderich is immers het oudste bedevaartsoord in de Nederrijn, met een Mariaprocessie die reeds sinds 1190 wordt gehouden. De bedevaart naar Ginderich verdween echter volledig door een verbod van de Grote Keurvorst in de 17de eeuw. Op het einde van de 19de eeuw wed hier enkel nog aan akkerbouw en veeteelt gedaan.

Een specialiteit van het hof was zuurkool, ook Kappes genoemd, dat tot 1956 ter plaatse vervaardigd werd. Op amper 6 hectaren werd speciaal hiervoor wittekool geteeld. De zuurkool werd vervolgens in vaten geleverd, vooral in het nabijgelegen Ruhrgebied op de rechteroever van de Rijn. In het begin moesten de goederen daarom nog met paard en kar op de veerboot gezet worden. Pas in 1874 werd de spoorwegbrug bij Wesel geopend en ontstonden in de buurt van Ginderich twee stations, zodat het transport heel wat makkelijker werd. Een grote brand bracht echter een abrupt einde aan de zuurkoolproductie in het Zwanenhof.

Weergeven in kaart