Tabak van de Nederrijn

Alles begon in 1851 met de bouw van de eerste sigarenfabriek aan de Kuhstraße. Daarna volgde de tabaksteelt op initiatief van de evangelische kerkgemeenschap en de inwerking van de jonge generatie van Orsoy in de ambachtelijke kunst van de sigarenproductie. Uit het eerste aarzelende beginstadium ontstond al snel een belangrijke arbeidsmarkt. De vanuit Nederland geleverde tabaksbalen konden gemakkelijk en snel via de Rijn naar Orsoy gebracht worden. Tijdens de bloeiperiode rond 1900 waren in Orsoy in totaal negen fabrieken met meer dan 400 werknemers gevestigd, wat betekende dat drie vierde van de totale bevolking van de tabaksindustrie leefde. Meer dan de helft van de werknemers waren vrouwen, aangezien de mannen overwegend in de zware industrie in Duisburg actief waren. Dankzij de vele dagtoeristen die het mooie dorp Orsoy bezochten, konden tabak en sigaren in grote hoeveelheden rechtstreeks aan de verbruikers verkocht worden. Als leuk cadeautje warende tabakswaren van Orsoy zo na korte tijd niet enkel in de Nederrijn bekend en gewaardeerd, maar in de hele regio.

De tweede Wereldoorlog bracht echter de ondergang: vele van de fabrieken waren beschadigd of vernield, voorraden waren gestolen en verbrand. De wederopbouw kostte geld, en dus moesten de middelgrote en kleine bedrijven die in Orsoy gevestigd waren één voor één sluiten.

De tabaksfabriek hier aan de zuidwal werd in de jaren ’90 van vorige eeuw gerenoveerd en tot woningen omgebouwd.

Weergeven in kaart