Fladderende kerkgangers in de kerk van Bislich

De Sint-Janskerk van Bislich heeft een bewogen geschiedenis. Verschillende delen van de kerk werden in de loop der tijden uit de meest uiteenlopende materialen opgetrokken, daarna werd ze enkele malen vernield en steeds weer opgebouwd. De oudste aantoonbare sporen van een kerk op de huidige locatie dateren uit de 12de eeuw. De kerk lag toen op een verhoging, die op het moment van stichting waarschijnlijk nog bescherming tegen hoogwater bood. Door de eeuwen heen kwam het hoogtij echter steeds hoger te staan – ook door toenemende dijkbouw – en zo gebeurde het onvermijdelijke: in het voorjaar van 1688 vernielde hoogwater en ijsgang de kerk, die toen nog vóór de dijken lag. De heropbouw werd pas in 1705 voltooid. Tegelijkertijd werd de dijk nu als een beschermingselement vóór de kerk aangelegd. Maar de kerk werd nogmaals vernield, deze keer door bombarderingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar enkele jaren later konden de inwoners van Bislich weer naar de mis in de nieuw opgerichte Sint-Janskerk. Enkele jaren geleden is het Biologische Station van het District Wesel begonnen met alle kerkdaken in het district Wesel te onderzoeken op sporen van vleermuizen. Kerkdaken worden immers vaak niet gebruikt en bieden dus rust, en bezitten bovendien het geschikte microklimaat – een ideale woonruimte voor vleermuizen dus. De aanwezigheid van de vale vleermuis – een in de Nederrijn uiterst zeldzaam geworden soort – is een ware sensatie voor het district Wesel. In de zomer zit er onder het dak van de Sint-Janskerk een kraamkolonie: meerdere wijfjes brengen er hun jongen ter wereld en brengen ze daar ook groot. Niet enkel de vale vleermuis, maar ook alle andere vleermuizen zijn beschermde diersoorten, die door saneringen, sloop en het omkappen van bomen steeds minder natuurlijk onderdak vinden. In de dakstoelen van enkele kerken heeft het Biologisch Station met de steun van gemeenten en schoolklassen bijkomende invliegmogelijkheden en hangplaatsen gecreëerd, waaraan verschillende fladderende kerkgangers graag zijn ‘blijven plakken’.

Weergeven in kaart