Uitzicht op de riviervlakte van de Niers

De Niers is van de bron bij Mönchengladbach tot aan zijn monding in de Maas bij Gennep in Nederland zo’n 100 kilometer lang. Voor hij de Nederlandse grens bereikt, vloeit hij ook door het stadsgebied van Goch. Daar kan men op enkele plaatsen genieten van het mooie uitzicht over de riviervlakte van de Niers. In die vlakte liggen graslanden en weiden, die gedeeltelijk nog veel bloemen hebben en zo een voedingsbron vormen voor talrijke insecten. Zulke vlaktes zijn tegenwoordig zeldzaam geworden en bijgevolg des te belangrijker.

Bomen en groepjes struiken doorsnijden het landschapsbeeld, waaronder ook knotbomen die eeuwenlang door de mens gebruikt werden om te vlechten en te binden of als veevoeder of brandhout. Wat we hier zien, is dus geen onaangetaste natuur, maar een door de mens vormgegeven cultuurlandschap dat gedurende een lange tijd beetje bij beetje ontstaan is en door vele verschillende structuren en gebruiken rijk is aan biotopen voor planten en dieren. Tijdens de laatste decennia is het cultuurlandschap echter drastisch veranderd. De trend is immers een steeds intensiever gebruik op een zo groot mogelijke oppervlakte en ook steeds meer bebouwing. Een structuurrijk cultuurlandschap verkrijgen is zeker een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

Weergeven in kaart