„Alte Schule, altes Haus, du siehst heute anders aus.“

Rolf Zuckowski had zijn slager over het einde van de schooltijd ook over ‘de Stock’ kunnen zingen, zoals de oude school van Stockum en het herkenningsteken van deze kleine deelgemeente van Voerde ook wel wordt genoemd. Want het gebouw dat hier voor ons staat, is inderdaad niet meer van de jongste.

De woordcombinatie ‘Stock’ en ‘school’ roept onvrijwillig herinneringen op aan tijden van strenge opvoeding. De grondsteen van deze inrichting werd gelegd toen scholen in Duitsland er nog helemaal anders uitzagen. Rond 1900 mochten leraren nog naar de roede en andere middelen van lichamelijke straffen teruggrijpen. Jongens en meisjes kregen apart onderricht en werden na de basisschool van elkaar gescheiden. Op veel plaatsen bleef dit nog tot in de tweede helft van de 20ste eeuw zo.

Maar in Stockum was al lang daarvoor een school. Op een kaart uit 1733 staat zij al naast de evangelische kerk afgebeeld. Voor de leraar was het woon-werkverkeer toen niet bijzonder tijdrovend: een gang met een trap leidde van zijn woning naar het klaslokaal. Maar omdat het onderricht niet op regelmatige tijdstippen plaatsvond, werd de school omgevormd tot kosterswoning en uiteindelijk in 1865 afgebroken.

De ander scholen in de omgeving boden echter niet voldoende plaats en daarom werd zo’n dertig jaar later op deze plaats een nieuwe school van Stockum opgericht. 66 scholieren liepen hier school. De school overleefde beide wereldoorlogen – eerst als school, en later als soldatenkwartier. In 1934 kondigde zich haar volgende functie reeds aan: er zou een jeugdtehuis gebouwd worden.

https://niederrheintouren.de/Und wir geh'n zum letzten Mal durch deine Tür’ was het lied dat men dan in 1968 ten berde had kunnen brengen. Net als de andere scholen met slechts één klas in de verschillende deelgemeenten van Voerde werd ook de school van Stockum gesloten. Er werd nu enkel nog in het centrum van Voerde onderwezen. En dat zou het einde van haar geschiedenis betekend hebben, ware het niet dat veertien jaar later uit de school een jeugdcentrum ontstond. Dankzij de inzet van zijn leden is ‘de Stock’ tot op heden blijven bestaan – ondanks enkele pogingen om haar te sluiten. Naast het jeugdwerk vormt zij een plaats voor sport, cultuur en concerten, en ook de integratie van vluchtelingen wordt hier ondersteund.

Weergeven in kaart