Orsoy – Een uitstapje naar de Middeleeuwen

De voormalige handelsstad Orsoy wordt omgeven door een nog gedeeltelijk bewaard gebleven middeleeuws vestingcomplex.

Dankzij zijn ligging vlak aan de Rijn was Orsoy sinds de 13de eeuw een Kleefse douanepost en verkreeg het vervolgens stadsrechten.

Van de vroegere stadsmuur, een ringmuur uit de 15de eeuw, zijn zelfs vandaag nog steeds enkele stukken aanwezig.

Van de vier stadspoorten is tegenwoordig jammer genoeg niets meer te zien, maar ter compensatie is er nog wel een van de voormalige elf hoektorens. De 18 m hoge als ‘kruittoren’ bekend geworden hoektoren werd rond 1550 gebouwd en volledig in de stadsmuur geïntegreerd.

Vanaf 1568 is men dan begonnen met de bouw van het moderne vestingcomplex: de zogenaamde tweede vestingring bestaat uit vijf gemetselde bolwerken, die door een wallencomplex met elkaar verbonden zijn.

Naar Nederlands voorbeeld werd vanaf 1632 de derde vestingring opgetrokken, waartoe ook de driehoekige ravelijnen behoren, die de ervoor liggende wal moeten beschermen. In 1672 werd het vestingcomplex bijna volledig vernield door de Franse troepen onder Lodewijk XIV. Via de walpromenadering, die ooit om de stadskern liep, kan men nu te voet over dit deel van het historische vestingcomplex wandelen. Zo krijgt men een duidelijker beeld van de omvang van deze stadsvesting.

De Rijnpoort bij de Friedrichplatz werd pas in 1937 in het kader van de versterking van de Rijndijk opgetrokken en doet vandaag de dag voor de stad Orsoy nog steeds dienst als bescherming tegen hoogwater, hoewel zij nooit een onderdeel van het vestingcomplex vormde.

Weergeven in kaart