Onder de Niederbruch

De geschiedenis van de aarde heeft er weliswaar toe geleid dat de Nederrijn niet meteen bekend staat om zijn gebergten, maar onder de aarde zijn er wel schatten uit vroegere periodes te vinden, die nog steeds door de mens gebruikt worden.

Laat ons dus even de diepte in duiken! We ontdoen ons ook even van de idee dat de Rijn het scheidende element van ons landschap is – de Rijn vloeit immers enkel aan de oppervlakte van een landschap dat echter veel ouder is dan de rivier zelf. Hier liggen lagen die nog stammen uit geologische tijdvakken van lang vóór de IJstijd. Naast de reeds bekende aanwezigheid van steenkool, die bijvoorbeeld zowel op de linker- als op de rechteroever van de Rijn bij Kamp-Lintfort, Voerde of Hünxe ontgonnen wordt, speelt vooral het zout uit de Zechsteinperiode een grote rol, dat in het hete klimaat ongeveer 250 miljoen jaar geleden gevormd werd. De huidige regio rond Wezel en Xanten vormde het centrum van een grote zoutpan, waarin door de gestage verdamping van zeewater zout ontstond. Door het verzinken van de aardlagen kwamen de zoutvoorraden vervolgens meerdere honderden meters onder de grond te zitten.

De zoutwinning is vandaag vooral nog bekend door de zoutmijn bij Rheinberg-Borth. In de Niederbruch bij Xanten worden bovendien de mogelijkheden benut die een ontgonnen zoutopslagplaats de mensen biedt. Door de uitspoeling van zoutkoepels op 1.000 meter diepte ontstonden rechthoekige kamers, die nu als opslagruimtes gebruikt worden. Hier wordt nu een hele voorraad aan aardgas opgeslagen. Vooral de hoeveelheden gas die tijdens de zomermaanden niet worden gebruikt, worden hier opgeslagen voor periodes met een hoger verbruik. De holle ruimtes kunnen enorme hoeveelheden opslaan. Zo kan elke koepel afzonderlijk meer dan 50 keer meer gas opslaan dan bijvoorbeeld de gashouder in Oberhausen, die ooit toch de grootste bovenaardse gasopslagplaats van Europa vormde.

Weergeven in kaart