Rechtgemaakte beken in het gebied van de graven van Kleef

De bronbeken uit de hoogvlakten van de omgeving sijpelden vroeger langzaam maar zeker in dit landschap in, dat daardoor zompig werd en gedurende lange tijd heel moeilijk over te steken was. Van de vele vertakte beken was de ‘Gladebeeke’ of ook wel de ‘Ladebeeke’ de belangrijkste, want van zijn naam kan men Labbeck afleiden. Van bij haar bron bij Haus Hasenacker vloeide deze beek tot aan Haus Balken bij Xanten-Marienbaum en mondde daar uit in een oude zijarm van de Rijn.

Eind 13de begin 14de eeuw begonnen de graven van Kleef en het Keur-Keulse Xanten hun onherbergzame grensgebieden bewoonbaar te maken.

In deze tijden van kolonisatie van moeraslanden werd de Gladebeeke op bevel van de graven van Kleef rechtgemaakt en verbreed, en zo kreeg zij uiteindelijk haar huidige naam ‘Hohe Ley’. Kaarsrechte afwateringsbeken – ook weteringen, laken, leien of leigrachten genoemd – zorgden voor de uitdroging van de bodem.

Tijdens de kolonisatie van het grasland ontstond ook het model van de huidige straten: de huidige Marienbaumer Straße en de Hammerstraße vormden toen zijwegen die vertrokken van een oude weg, de huidige Xantener Straße. Zij ontsloten de nederzettingen waarop de ‘broekers’ hun in hoeven opgedeeld land bewerkten.

Het Labbecker Leytal werd overwegend door de mens vormgegeven, en de leien vormen eigenlijk afwateringsgrachten. Aan de oostelijke rand van het gebied vormt het gedeelte waar de Tacke Ley vloeit beschermd natuurgebied, maar het grootste deel van het Labbecker Leytal wordt ook nu nog steeds gekenmerkt door de rechte perceelgrenzen en wordt voor een groot deel ingenomen door akkerland.

Deze perceelvorm is ook nu nog steeds het kenmerk van het Kleefse kolonisatiegebied: in het ooit tot Keur-Keulen behorende Xanten, aan de andere kant van de Tacke Ley, zijn de percelen niet zo recht vormgegeven. Daar is er nog een aan de vormen van de natuur aanleunend leienlandschap zichtbaar.

Weergeven in kaart