Het Kamper Hof

De oudste delen van het gebouw stammen uit de eerste helft van de 13de eeuw. Op dat moment was het hof een van de drie nederzettingen van de cisterciënzermonniken van de abdij van Kamp. De andere kloosterhoven lagen in Neuss en Keulen.

In het begin bestond het gebouw  uit een woonhuis, een handelspand en een grote tuin, maar rond 1295 werd een grote kapel bijgebouwd waarin zelfs missen konden worden gehouden.

Tijdens de daaropvolgende eeuwen werd het Kamper Hof uitgebreid met nog meer grootse renovaties en bijgebouwen.

De reden daarvoor was onder andere een stadsbrand in 1495, maar ook het steeds wisselende gebruik van het stadshof: nadat het dienst had gedaan als stadhuis en hospitium, was het hof tijdens de Nederlandse bezetting in het midden van de 17de eeuw een gouverneurskwartier.

Ook zochten de monniken tijdens oorlogen steeds weer hun toevlucht tot het stadshof. Rond 1800 werd het hof verkocht en kwam het in privébezit. Zowat tegelijkertijd begon het gebruik ervan als woonruimte.

Na de uitbreiding met een grote feestzaal deed het Kamper Hof dienst als Kolpinghuis, later als heemkundig museum en sinds 2012 als congres- en evenementencentrum. Tijdens de renovatiewerken aan de gevel werd onlangs een belangrijke muurschildering ontdekt, die reeds rond 1500 ontstaan moet zijn.

Het Kamper Hof – een plaats met een geschiedenis!

Weergeven in kaart