Het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef

Het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef, dat gevestigd is in Rees-Bienen, is een biologisch station dat zich inzet voor de bescherming van de natuur en de biodiversiteit. Het natuurbeschermingscentrum probeert om samen met én voor de mensen te werken. Want enkel wat men kent, kan men ook leren liefhebben en beschermen. De doelstellingen van deze vereniging zijn de bescherming en de ontwikkeling van het natuur- en cultuurlandschap in het lager gelegen gedeelte van de Nederrijn. In het natuurbeschermingscentrum werkt een team van medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder biologie, geografie, landschapsecologie, landschapsplanning en administratie. Daarenboven wordt het team nog aangevuld met stagiaires en jaarlijks wisselende jongeren die bij ons een zogenaamd ‘vrijwillig ecologisch jaar’ komen volgen. Het werk van het natuurbeschermingscentrum is gebaseerd op informatie, samenwerking en partnerschap. Daarom wordt het natuurbeschermingscentrum ook gesteund door samenwerkingspartners en leden. Daartoe behoren de vrijwillige natuurbescherming, de land- en bosbouw, de visserij en de jacht alsook het Dijkverbond en de gemeentes. Want efficiënte en duurzame natuurbescherming kan enkel bestaan als we er gezamenlijk aan werken. Het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef fungeert dus als schakel tussen officiële en vrijwillige natuurbescherming. Het probeert om natuurbescherming en verschillende gebruiksbelangen met elkaar te verenigen.

Weergeven in kaart