Het dennenbos

Zitten we wel op de juiste weg? Voor ons ligt de Tannenbusch, een gesloten stuk bos met symmetrisch aangelegde wegen. Maar waar zijn de dennen?

In het jaar 1620 liet Keurvorst Sigismund von Braunschweig, die op dat moment ook Hertog van Kleef was, de Tannenbusch oftewel het ‘dennenbos’ aanleggen. Hij zaaide echter geen dennen, maar sparren. Die noemde men toentertijd vaak ‘Tannen’ of ‘dennen’. De naam ‘Tannenbusch’ of ‘Dennenbusch’ is met andere woorden geen verwijzing naar de boomsoort maar eerder naar het feit dat hier ooit naaldbomen werden aangeplant. Een paar decennia later werd de Tannenbusch nog eens uitgebreid tot zijn huidige omvang. Vandaag de dag bestaat de Tannenbusch hoofdzakelijk uit loofbomen en is er zo op het eerste gezicht geen verwijzing meer naar de herkomst van zijn naam. Wat wel nog is overgebleven, is de opvallende aarden wal die de Tannenbusch omgeeft en de restanten van de aarden wallen midden in het bos. Deze wallen werden aangelegd om vlaktes tegen beweiding door vee te beschermen, daar het bos gedeeltelijk ook als weidegrond gebruikt werd. De Tannenbusch is daarmee niet enkel een oase voor natuurrecreanten, maar draagt ook de sporen van de Nederrijnse geschiedenis.

Weergeven in kaart

Quellen: www.kuladig.de. KuLaDig - Kultur. Landschaft. Digital. Informationssystem über die Historische Kulturlandschaft und das landschaftliche Kulturelle Erbe. Objekt Tannenbusch. https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-45122-20120330-2 (Zugriff am 18.11.2016)