Voormalige herberg “Weißes Pferd”

Een klein bord op het gebouw herinnert eraan: het ontstond uit een zeer oude herberg.

Deze herberg werd voor het eerst in 1657 in een akte vernoemd als ‘Weißes Pferd’. Sindsdien werd het huis vele malen verkocht en wisselde het telkens van eigenaar. In de reeks namen die met de geschiedenis van het huis verbonden zijn, duikt de naam Nienhaus echter zeer vaak op. Men kan dus concluderen dat die familie een nauwe band had met het huis.

Zo beheerde in 1729 de eigenaar van het huis, Heinrich Nienhaus, als sociaal werker de gelden die voor de allerarmsten ter beschikking werden gesteld. Honderd jaar later werd na een afbraak een nieuw gebouw opgericht. Een pastoor met de naam Bernhard Nienhaus was dan in 1897 als voorzitter van de pas gestichte liefdadigheidsvereniging van Dingden actief. De vereniging kocht de ruime herberg nog datzelfde jaar op en liet hem uitrusten met ziekenkamers. Zo werd het St.-Jozefshospitaal opgericht. Het werd voortdurend uitgebreid, en de diensten van het ziekenhuis waren jammer genoeg bijzonder nodig, omdat de periode van de wereldoorlogen was aangebroken.

In de jaren ’50 van vorige eeuw ondersteunden de inwoners van Dingden gezamenlijk het ziekenhuis. Voor de uitbreiding met een nieuwe vleugel stonden zij zelfs delen van hun eigen inkomen af. In de loop van de volgende decennia werd het takenpakket van het huis gewijzigd. Nog in 1967 vond een modernisering van het ambulante gedeelte en het operatiekwartier plaats. Twintig jaar later werd het ziekenhuis omgevormd tot een bejaardentehuis, en nog eens ongeveer twintig jaar later, in 2006, vond een grote modernisering en uitbreiding plaats, waarmee het St.-Jozefshuis zijn huidige uitzicht kreeg.

Het grootste gedeelte van de moderne gebouwen van het St.-Jozefshuis ligt weg van de straat en grenst aan een groen ingerichte binnentuin. De ligging van het oudste gedeelte van het gebouw is echter typisch voor een herberg: vlak langs de levendige hoofdstraat van het dorp.

Weergeven in kaart