Over leren en leven binnen historische muren – Gaesdonck

Op geen enkele andere plaats zijn geschiedenis en moderne kunst zo met elkaar verweven als in het Collegium Augustinianum Gaesdonck. Het katholieke gymnasium en internaat voor jongens en meisjes beschikt over een eigen kunst- en muziekschool, een Junior Business School en een uitgebreid sportaanbod op de sportterreinen, in de sporthal en in het eigen zwembad.

Een belangrijke schakel tussen geschiedenis en moderne kunst wordt gevormd door de christelijke waarden. Het complex werd in 1406 gesticht als klooster van de augustijner koorheren – die zowel toen als nu de nadruk op leren en musiceren legden. Het klooster van Gaesdonck werd in 1802 weliswaar geseculariseerd, dat wil zeggen dat het kerkelijke belang werd weggenomen, maar de koorheren kochten het gebouw later terug en schonken het aan het bisdom van Münster. Zo werd Gaesdonck tot een bisschoppelijk college omgevormd. Tot op de dag van vandaag is Gaesdonck een opleidingscentrum gebleven dat een bijzonder belang hecht aan de christelijke waarden. De enige onderbrekingen van de opleidingsactiviteiten werden veroorzaakt door de Kulturkampf van Bismarck op het einde van de 19de eeuw en de vernieling van de kloostercomplexen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een van de weinige gebouwen die vandaag de dag nog steeds zo goed als in hun oorspronkelijke vorm bewaard zijn gebleven, is de grote kerk – het centrum van het geloof voor alle inwoners van het Collegium. Hetzelfde geldt voor de zuidelijke vleugel van het kloostercomplex, die op de kerk aansluit en de kloosterbibliotheek van Gaesdonck met onder andere banden en manuscripten uit het voormalige koorherenklooster en het voormalige cisterciënzerklooster van Graefenthal herbergt. Andere delen van het kloostercomplex werden in de loop der tijden veranderd of moesten na de Wereldoorlog opnieuw opgetrokken worden.

Binnen deze middeleeuwse muren is de educatieve sfeer zeer bijzonder. Maar ook de omliggende natuur mag best gezien worden. Als een mantel vlijen oude loofbomen zich om het kloostercomplex heen en tussen de bomen en weiden door loopt de Kendelbeek, die op een beslissende manier heeft bijgedragen tot de naamgeving van het Collegium. ‘Gaes’ is immers het Nederfrankische woord voor beek, en ‘donck’ betekent zoveel als heuvel. Deze woorden vormen een uitermate treffende beschrijving van de ligging van dit oude en eerbiedwaardige gebouw.

Weergeven in kaart

Quelle: www.gaesdonck.de: Gymnasium Gaesdonck in Goch. https://www.gaesdonck.de/ (Zugriff am 18.11.2016).