Voormalig Fort Blücher / Fort Napoleon

Meer dan 200 jaar geleden, toen de brug over de Rijn er nog niet was, kon men zich hier niet vrij bewegen. Hier lag een reusachtig fort met daarvoor gelegen stervormige verdedigingsvlakken en muren, goed bewaakt door soldaten. Nadat de Fransen in het jaar 1806 Wesel veroverd hadden, beval Napoleon de bouw van een vesting op de linkeroever van de Rijn. Zo ontstond Fort Napoleon, dat in het jaar 1813 voltooid werd en ter ere daarvan door zijn naamgever bezocht werd.

Bij deze gelegenheid zou Napoleon ook de vernietigende woorden over het oude dorp Büderich hebben uitgesproken – maar dat is een ander verhaal, waarover u in de hoorbelevenis ‘Neu-Büderich’ meer te weten komt.

Reeds in 1814 namen de Pruisen Wesel en dus ook het fort over, dat sindsdien Fort Blücher wordt genoemd. Tot het einde van de 19de eeuw werd het door Pruisen gebruikt.
Na de Tweede Wereldoorlog boden de nog voorhanden gebouwen de inwoners van Wesel noodopvang. In de jaren ’60 van de vorige eeuw werden in de donkere gebouwen van Fort Blücher zelfs nog champignons geteeld. Maar sinds de jaren ’50 werd het grootste deel van het gebouw gesloopt. Ook de oude regionale weg B58 werd midden door het vestingcomplex aangelegd. Vandaag de dag zijn enkel wat restanten van een verdedigingskazerne bewaard gebleven, die nog steeds als ‘Fort Blücher’ wordt aangeduid.

Sinds 1997 controleert het Biologische Station van het district Wesel de kleine, eerder onooglijke bewoners van Fort Blücher: vleermuizen hebben hier een thuis gevonden. Men zou graag meer doen voor deze dieren, en daarom werden de gebouwen heringericht en de invliegmogelijkheden voor vleermuizen aangepast. In het jaar 1999 werd het fort bovendien door de districtsregering van Düsseldorf als monument beschermd. Jammer genoeg helpt dat allemaal niet zo heel veel, omdat vandalisme ook vandaag nog steeds een actueel probleem is. De stille en weinig opdringerige gasten worden dus ook van deze plaats verdreven, waar ze eigenlijk toch niemand storen.

Blijft de vraag: heeft een vredig gebruik van Fort Blücher zonder verdere ‘ingrepen’ ooit nog kans op slagen?

Weergeven in kaart