Hier stak men ook vroeger al het drasland over

U hebt zich hier niet bepaald het meest gezellige plaatsje uitgezocht om iets te lezen. Het verkeer raast voorbij en zelfs op zondag zult u hier maar zelden een moment van rust vinden. U staat hier dan ook naast een drukke secundaire weg, waar jammer genoeg vaak veel te hard wordt gereden: de directe verbinding tussen Xanten en Sonsbeck.

Deze wegverbinding is zo oud dat vermoedelijk de oude Romeinen ze al gebruikten. Van heuvel tot heuvel is het immers niet zo ver, en het ertussen liggende drasland werd ook eeuwen geleden al geregeld overgestoken. De afstand tussen de voeten van beide heuvels bedraagt slechts 1,8 kilometer.

De vlakte die u hier nu ziet, vormde vroeger een zijarm van de Rijn. Verder stroomafwaarts en ook stroomopwaarts wordt deze vlakte weer breder, maar hier liep de zijarm door een smalle plaats tussen de beide restanten van morenes uit de ijstijd, namelijk de Sonsbecker Schweiz en de Hees.

Uit de huidige namen ‘Furth’, ‘Römerhof’ en ‘Grenzdyck’ kan men heel wat afleiden. Er zijn aanwijzingen dat er hier, op de plaats waar de oude heerschappijen van het Hertogdom Kleef en de bij het keurvorstendom Keulen behorende stad Xanten aan elkaar grensden, een douanepost heeft bestaan die reeds in de 14de eeuw uit een stenen huis bestond.

De waterlopen die het gebied vandaag doorkruisen, namelijk de Hohe Ley, de Tacke Ley – de onooglijke gracht die onder de stad doorvloeit – en een paar resten van een landweer aan de ‘Grenzdyck’, markeren een grensgebied dat vroeger heel wat nauwlettender in de gaten werd gehouden. Elke doortocht van een handelaar, een burger of een boer kon immers winst betekenen als men wegentol inde.

https://niederrheintouren.de/Tot in de jongste geschiedenis heeft er aan het kruispunt van de Xantener Straße met de Hammerstraße – in de buurt van de zijweg ‘an der Furth’ naar Sonsbeck – een logementshuis bestaan. Op zulke locaties hebben ook moderne hotels vaak eeuwenoude wortels, want hier hield men voor of na het overschrijden van de grens graag even halt om uit te rusten. Of men dat liever voor of toch na de aderlating bij de douaneambtenaren deed, laten we aan uw fantasie over.

Tegenwoordig steekt u de grens tussen Sonsbeck en Xanten uiteraard zonder meer over, zonder grensformaliteiten. Toch kunt u graag wat meer tijd inlassen, en even bedenken dat men hier vroeger misschien niet zenuwachtig werd van het luide verkeer, maar des te meer van de douaneheffingen, of van de angst om zijn karretje in het drasse land te zien verzinken.

Weergeven in kaart