De laagvlakte van de Kendel

Wij bevinden ons hier in de laagvlakte van de Niers, die ten zuiden en ten westen van Goch loopt. Het verloop van de laagvlakte volgt in brede, meanderachtige bochten een voormalige hoogtijgeul van de Rijn. De sporen van de hier ooit voorbij stromende watermassa’s zijn zelfs vandaag nog zichtbaar in de vorm van terraskanten. Als men het landschap nauwkeurig onder de loep neemt, kan men echter nog veel meer ontdekken. Waarom ligt er bijvoorbeeld vlak achter het ooilandschap een heuvel? Deze landschapsvormen zijn tijdens de laatste ijstijd ontstaan. Hierover komt u meer te weten in de hoorbelevenis ‘Kendels en donken’.

Door de bosarme laagvlakte vloeit een dieplandbeek in zijn rechtgemaakte bedding. Om welke beek het hier dan gaat? Het is de Kendel, die door de goed behouden laaglandstructuur met zijn brede meanderbochten voort stroomt. Hij vertoont op vele plaatsen natuurlijke elementen zoals oevers bezaaid met riet en grote zegge, waterplanten en onderwatervegetatie. Maar het ging niet altijd zo goed met de Kendel. Welke verbeteringen de renaturatie van de beek met zich meebracht, vertellen wij u in de hoorbelevenis ‘Terug naar de natuur: de Kendel’. Vandaag wordt het landschapsbeeld langs de Kendel overwegend door landbouw gekenmerkt. Langs de oever wandelt men door weiden en grasvlaktes, die door hagen of bomenrijen begrensd worden. Bij Gaesdonk en Hassum wordt het een beetje schattiger, want daar staan grote gemengde wouden met beuken en eiken en soms ook populieren, sparren en esdoorns in de beekvlakte. Het afwisselende en idyllische landschap is echter niet vanzelfsprekend. In Duitsland wordt steeds meer grasland gescheurd en tot akkerland omgevormd. Bovendien worden op vele plaatsen hout en veldranden verwijderd. Opdat men tijdens het wandelen langs de Kendel ook in de toekomst nog een zicht op het groene landschap heeft en daarbij van een gestructureerd, mooi landschap kan genieten, waarin men het één en ander kan ontdekken, moet het landschap beschermd worden. Om die redenen behoren de bescherming tegen de verdere scheuring van graslanden, de extensivering van akkerlanden en graslanden en het behoud en de promotie van de structuurrijkdom tot de belangrijkste doelstellingen op het vlak van natuurbescherming, -behoud en -ontwikkeling voor dit gebied.

Weergeven in kaart