Bloeiperiode naar Menzelen

Het kleine plaatsje Menzelen, tegenwoordig een deelgemeente van Alpen, beleefde tijdens de 19de eeuw een economische bloeiperiode dankzij de uitbouw van het spoorwegnet.

Door zijn ligging op het kruispunt van belangrijke spoorlijnen werden er verschillende stations van diverse spoorwegmaatschappijen rondom Menzelen gebouwd en sinds de jaren 1870 groeiden de nederzettingen ook aan.

De opkomst en het verval van het spoorwegnetwerk rondom Menzelen volgden mekaar echter snel op. Het spoor bracht ruwe stoffen naar de grotere mijnbouwbedrijven of naar de industrie, maakte het voor stadsarbeiders mogelijk om naar het platteland te verhuizen en voor de bewoners van het platteland om hun producten tot in de grote steden te brengen.

Spoorlijnen dienden echter niet enkel economische belangen in tijden van vrede, maar werden ook voor strategische doeleinden gebruikt en vormden kwetsbare doelwitten. Zo werden de spoorweglijnen waarvan ook Menzelen profiteerde tijdens beide wereldoorlogen uiteindelijk onbruikbaar gemaakt.

Ook na de oorlog raakte het spoorwegnetwerk niet meer duurzaam heropgebouwd. Met het groeiende belang van andere verkeersmiddelen verdwenen in de jaren 70 van vorige eeuw de laatste stations voor personenverkeer. Tegenwoordig is in het gebied rond Menzelen voor treinreizigers enkel nog het traject Xanten-Moers met het station in de hoofdplaats Alpen van belang. Voor het goederenverkeer wordt het aloude spoornet wel nog steeds gebruikt.

Vele uit gebruik genomen spoortrajecten van de voormalige spoorwegen worden tegenwoordig als fietsroutes gebruikt, en ook als biotoop of natuurmonument hebben enkele spoortracés nog wel belang. Om een gelijkmatige geringe helling te verkrijgen, moesten vele stukken van de spoorwegen als dam op lagere gebieden of als uitsnijding in hogere gebieden gebouwd worden. De bebossing langs deze dammen of uitsnijdingen kunnen planten en dieren een levensruimte bieden die in het voor de rest intensief bebouwde lang niet meer de vinden zijn.

Weergeven in kaart