Water van de Nederrijn – steeds beschikbaar

Langs de Rijn en de Lippe zijn er talrijke bronsystemen, die de afzettingen van de riviervlaktes als grondwaterreservoir gebruiken. Die behoren, net zoals hier, tot de eerder onopvallende bestanddelen van onze infrastructuur.

Tussen de stadsdelen Borth en Wallach in Rheinberg ligt een zogenaamde bronnengalerij, die uit meerdere afzonderlijke bronnen bestaat. Chemiebedrijf Solvay neemt hier water voor professionele doeleinden.

De bronnen van de private waterwinningsinstallatie hebben een diepte van 20 à 23 meter. Zij tappen water af van de eerste grondwaterlaag, die zich dicht bij de oppervlakte bevindt.

Deze grondwaterlaag is een reservoir dat voortdurende weer wordt bijgevuld. Neerslagwater sijpelt in de grond en dringt door zand en kiezel heen, waardoor alle ‘vuile’ bestanddelen, die we ook na een regenbui in putten of slijkerige plassen kunnen zien, eruit worden gefilterd.

Waar het water tijdens dit insijpelproces op een ondoorlatende laag zoals klei botst, komt het bijeen in de vele kleine tussenruimtes van de zand- en kiezellagen en beweegt het langzaam in de richting van de sterkste afhelling, of naar een andere plaats waar het kan wegvloeien. In ons geval is deze plaats de Rijn. Zo stroomt het grondwater in het gebied rond Rheinberg onderaards langzaam naar de Rijn, en kan het op verschillende plaatsen gebruikt worden.

https://niederrheintouren.de/ De ondergrond in de Nederrijn is een van de vruchtbaarste grondwaterreservoirs en waterbronnen van heel Duitsland: de afgezette kiezelsteen, zand en leem die de Rijn tijdens de ijstijd heeft achtergelaten bevat in de diepte grote en steeds weer nieuw gevormde voorraden reeds gereinigd water.

Weergeven in kaart