De Weseler Aue – vroeger en nu

Tot het begin van de jaren ‘80 van vorige eeuw werd de gehele Weseler Aue met de regelmaat van de klok overspoeld.

Aan de rand van dit gebied werd sinds de laatste IJstijd bij elke overstroming steeds weer zogenaamd hoogvloedleem afgezet. De zo in de loop der jaren ontstane dikke leemlagen werden gebruikt om dakpannen van te bakken. Bij de Leygroeve zijn daarom ook vandaag nog steeds voormalige leembermen te vinden.

De onderkanten van de leembermen raakten vroeger al snel begroeid met riet, dat zeldzame broedvogels voldoende levensruimte bood. Met de bouw van de nieuwe bandijk tussen de Rijn en dit beemdgebied rond 1983 werden echter plotseling de voor een zo natuurlijk gebied als dit zo typische overstromingen weggenomen en ontstonden er duidelijke veranderingen in het landschap. De leemhellingen droogden uit en de ecologisch waardevolle rietlanden werden verdrongen door de sneller groeiende brandnetels.

Vandaag wordt het voormalige beemdgebied met behulp van een windpomp als beschermd natuurproject weer onder water gezet, en wordt er weer riet aangeplant. Ook in de rest van het beschermde natuurgebied van de Weseler Aue met zijn oppervlakte van bijna 120 hectare worden waardevolle biotopen gecreëerd.

In de restanten van het ooibos, in de rietlanden en in de natte en vochtige weilanden voelen vele dieren en planten zich thuis. De nachtegaal, de kleine karekiet en de rietgors zijn slechts enkele voorbeelden. Opdat de structuurrijke natuur hier behouden zou blijven, zet het biologische station sedert meerdere jaren Heckrunderen uit als natuurlijke landschapsarchitecten. Momenteel bestaat de kudde uit tien dieren, waaronder ook meerdere kalveren (situatie in 2016).

Het ooimeer behoort overigens niet tot het natuurgebied, maar is ontstaan door een kiezelafgraving tijdens de periode van 1963 tot 1993. Langs het circuit door deze beemd wordt u begeleid door de ‘App in die Natur’, een project van het biologische station van het Netwerk Landschappelijk Cultuuronderhoud van de Landschapsvereniging van het Rijnland. De ‘AppNatur’ kan via een link op de internetpagina van het biologische station (www.biostation-wesel.de) gratis gedownload worden.

Weergeven in kaart