Een indrukwekkende verschijning – het Uedemer Hochwald

Het Uedemer Hochwald is reeds van ver zichtbaar. Dat komt doordat dit grote bosgebied op een verhoging in het anders zo vlakke Nederrijnse landschap ligt. De redenen voor deze markante ligging moet men ver in het verleden gaan zoeken: tijdens de voorlaatste ijstijd schoven de gletsjers uit het Noorden op tot in de Nederrijn. Van de Nederrijn was toen trouwens nog lang geen sprake – het ijs zwaaide de plak in onze contreien. De ontzaglijke massa’s bevroren water konden hele landmassa’s zoals Scandinavië naar beneden drukken en dalen en bergen uitsnijden. Op hun weg naar het Zuiden schoven de gletsjers onvoorstelbare massa’s stenen, rotsen en zand voor zich uit, die een soort van wal vormden voor de gletsjertong. Maar op een bepaald moment hield de opmars van het ijs toch halt. Het werd warmer, het ijs smolt langzaam en kwam uiteindelijk in de zeeën terecht. Als herinnering bleven de bergen met materiaal over, die het ijs voor zich uit had geduwd. Op zulke materiaalberg bevindt zich ook het Uedemer Hochwald. En niet enkel de ligging is bijzonder: het Uedemer Hochwald vormt ook een beschermd natuurgebied en geniet bovendien als zogenaamd FFH-gebied nog extra bescherming. FFH staat voor fauna, flora en habitat – Latijn voor dierenwereld, plantenwereld en levensruimte. FFH-gebieden vormen een onderdeel van het Europese programma voor het behoud van bijzondere levensruimten en soorten. Hier in het Uedemer Hochwald vormen de eiken- en beukenbossen bijzondere levensruimten. Zij herbergen immers een heleboel soorten, waaronder enkele bedreigde vogelsoorten. Meer over deze bijzondere geheimen van het Uedemer Hochwald vertellen wij u ook in de hoorbelevenissen over raven en biotoopbomen in het Uedemer Hochwald!

Weergeven in kaart