Rindernsche Kolke

Het beschermde natuurgebied Rindernsche Kolke vormt een onderdeel van het beschermde natuurgebied Salmorth. Het ligt in het gebied met de naam Düffel, een laaggelegen gebied op de linkeroever van de Rijn tussen Kleef en Nijmegen. Kenmerkend voor dit langgerekte, ongeveer 80 hectare grote gebied zijn de kolken, die zich van noord naar zuid over het gebied uitstrekken. Aan deze bijzondere waterpartijen heeft het beschermde natuurgebied zijn naam te danken. Kolken zijn waterlopen die onder andere bij dijkbreuken ontstaan. Door de breuken in de dijk stroomt het water het dijkachterland in en spoelt het met zijn sterke stroming de bodem weg. Zo worden er putten gevormd die zich vullen met water. Enkele van deze waterpartijen werden echter ook kunstmatig aangelegd als drinkplaats voor het vee of als visvijver. In vele wateren van dit beschermde natuurgebied is er nog een grote verscheidenheid aan watervegetatie. Waterplanten en riet komen hier nog talrijk voor, zelfs enkele bedreigde soorten. Van de rijke structuur van dit gebied profiteren ook heel wat diersoorten. Zo voelen zich hier vooral libellen, amfibieën en vogels thuis. Maar ook de das en de bever komen hier voor.  Dit beschermde natuurgebied wordt beheerd door het NABU natuurstation Nederrijn.

Weergeven in kaart