Wat heeft elektrische stroom met natuurbescherming te maken?

Er zijn voorbeelden genoeg die aantonen dat natuurbescherming kan helpen om oude gebouwen, die vroeger een volledig ander doel hadden, vandaag op een nieuwe manier zinvol te gebruiken. Eén daarvan is het oude transformatorhuisje in Wesel-Bislich.

Ooit als transformatorhuisje gebouwd, met andere woorden om stroom om te zetten in een lagere elektrische spanning, dient dit niet langer gebruikte gebouw vandaag een geheel ander, bijzonder doel. Het wordt nu bij voorkeur als nesttoren gebruikt. Nu mogen vogels en vleermuizen er dus hun thuis bouwen. Mussen, zwaluwen of gierzwaluwen kunnen de speciaal voor hen opgehangen nestkastjes gebruiken. De zolderverdieping is toegankelijk voor vleermuizen en kerkuilen. Op die plaats heeft het transformatorhuisje zelfs een bijzonder, aan natuurbescherming gewijde omgeving.

De NABU-districtsgroep Wesel baat hier sinds 2009 op ongeveer negen hectare een terrein uit dat informatie verstrekt en kinderen en volwassenen wat bijbrengt rond het thema natuur en landschapszorg. Met boomgaarden, een vijver, een droge muur, hopen dood hout, hagen, kruidentuinen, bonte weiden voor insecten en een heleboel andere elementen biedt Natuurarena hier een ecologische natuurbelevingsruimte. Het witte transformatorhuisje is als landschappelijk kenmerk van Natuurarena al van verre zichtbaar.

Veel van de oude torens hebben hun vroegere functie verloren omdat ze door kleinere, modernere transformatorhuisjes werden vervangen. Vaak worden ze echter als geschenk of voor een symbolische euro aan natuurbeschermingsverenigingen overgedragen om op en in deze torens schuilplaatsen, nestplaatsen en slaapplaatsen voor dieren te creëren.

In het district Wesel hebben nog meer afgeschreven transformatorhuisjes een nieuwe bestemming gekregen. In Xanten staat bijvoorbeeld op het ‘NaturForum Bislicher Insel’ de in 2014 omgebouwde beschermtoren voor verschillende soorten van het Regionalverband Ruhr met vogelnesthulp, insectenverblijven en slaapplaatsen voor vleermuizen. In Wesel-Büderich dient het transformatorhuisje voor de natuurbescherming en als tentoonstellingsplaats voor inheemse geschiedenis. In Schermbeck-Damm heeft de ‘Turmverein Damm’ in de in 1911 opgetrokken toren op de Elsenberg in 2011 zelfs het kleinste stroommuseum ter wereld gesticht en zo de toren behoed voor afbraak.

Weergeven in kaart