Moiedtjes-Teiche

Dit kleine, in 2003 opgerichte beschermde natuurgebied bestaat uit meer dan 30 verschillende grote wateren,  rietlanden, vochtige ruigtekruidpercelen en natuurgetrouwe zachthoutbosjes van verschillende ouderdom. Het bevindt zich op het grondgebied van de gemeentes Hüthum en Elten in het kwelderland van de Rijn vlak bij de Duits-Nederlandse grens. Een deel van de door afgravingen ontstane wateren wordt overwegend extensief bevist. Ten westen van de ‘Am Moddeich’, de straat die het gebied in tweeën verdeelt, worden de wateren niet gebruikt. Hier kan de natuur zijn vrije gang gaan. Van zuidoost naar noordwest loopt er een gracht door dit beschermde natuurgebied. Ten oosten van een voormalige spoordijk van Elten naar Kleef behoren ook nog een weide en een klein populierenbos tot het beschermde gebied.

Ondanks zijn geringe omvang is het gebied van uitzonderlijk belang voor de planten- en dierenwereld rond de wateren. Vermeldenswaard is zeker de aanwezigheid van de bever, die hier sinds enkele jaren weer gespot wordt. Bovendien kan men met een beetje geluk de ijsvogel zien, en tegelijkertijd naar het concert van meerdere nachtegalen luisteren.  In de vijvers met het bedreigde loze blaasjeskruid, een geel bloeiende ‘vleesetende’ plant, of witgeel bloeiende fijne waterranonkel voelen meer dan 20 libellensoorten zich thuis, waaronder bijzondere exemplaren zoals de bruine korenbout en de vroege glazenmaker.

Dit beschermde natuurgebied wordt onderhouden door het NABU-natuurbeschermingspunt Nederrijn.

Weergeven in kaart