Hetter, Millinger Bruch

Het beschermde natuurgebied Hetter-Millinger Bruch is een beschermd gebied van internationaal belang en een waar paradijs voor vele bedreigde dier- en plantensoorten. Het gebied strekt zich in twee ‘bogen’ uit tussen de snelweg en de grens met Nederland. Het gedeelte met de naam Millinger Bruch bevindt zich ten zuiden van de snelweg.  Beide ‘bogen’ zijn sporen van de Rijn – hier slingerde tot in de tijd van de Romeinen een zijarm van de Rijn door het gebied.
Het uitgestrekte weidelandschap herbergt vele bloesemrijke vochtige weiden met laagtes en inzinkingen. Dotterbloemen en koekoeksbloemen zorgen tijdens de bloeiperiode voor prachtige beelden en dienen tevens als voedingsbron voor insecten. Ook de zeldzame moerassprinkhaan voelt zich in deze vochtige weiden in zijn element.
De Millinger Bruch en gedeeltelijk ook de kleine Hetterbogen worden bovendien gekenmerkt door een structuurrijk heggenlandschap met talrijke rijen knotbomen.

Het beschermde natuurgebied is een van de belangrijkste broedgebieden voor weidevogels in Noordrijn-Westfalen. Grutto’s, tureluren, wulpen en watersnippen zijn slechts enkele soorten die in de vochtige weiden van de Hetter broeden. Bij de exploitatie van de verschillende gebieden wordt bijgevolg rekening gehouden met de legsels van verschillende bedreigde vogelsoorten.  Dit beschermde natuurgebied wordt beheerd door het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef en door het NABU-natuurbeschermingspunt Nederrijn.
Voor de grutto’s is de grote Hetterbogen zelfs hét belangrijkste broedgebied in Noordrijn-Westfalen. In dit gedeelte werden maatregelen doorgevoerd voor de optimalisering van de habitat van de grutto in het kader van een LIFE-project (www.life-uferschnepfe.de) door de projectpartners NABU-natuurbeschermingspunt Nederrijn en het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef.
Maar niet enkel voor de broedvogels vormen de uitgestrekte weiden een belangrijke biotoop. Ook voor de arctische wilde ganzen en vele andere ‘doortrekkers’ vormt de Hetter een belangrijk rust- en overwinteringsgebied

Weergeven in kaart