Natuurbescherming in de vlakte – alles mooi groen hier?

Op uw fietstocht tussen Hamminkeln en Wesel zult u meerdere borden met het opschrift ‘Naturschutzgebiet’ (beschermd natuurgebied) tegenkomen. Hoe ver die ook uit elkaar liggen, deze borden markeren bijna allemaal één groot beschermd natuurgebied, dat uit tien verschillende delen bestaat!

De Isselvlakte, met andere woorden het vlakke land rechts en links van de Issel, werd gedeeltelijk onder natuurbescherming geplaatst. Vooral omdat hier nog tekenen van een oorspronkelijk landschap terug te vinden zijn: rijen knotbomen, hagen en grachten, die gedeeltelijk teruggaan op de oude landweren. Ook moerasland is hier nog te vinden, en drassige gebieden in de weiden. Zijn echter alle weiden zo soortenrijk en bont?

De bordjes die op een beschermd natuurgebied wijzen blijken willekeurig geplaatst te zijn. Soms staat er één naast een diepgroene weide, waar de gelijkmatig brede grashalmen zachtjes in de wind wiegen, terwijl er op andere plaatsen misschien eentje staat naast een plek waarin dun bezaaide plekken met heldere en donkergroene vlekken elkaar afwisselen. Zulke plaatsen veranderen ook naargelang het seizoen van kleur, van een zacht violet-wit in het voorjaar over rode en gele stipjes in de vroege zomer tot een geel- of roestkleurige aanblik in de herfst.

Ook beschermde natuurgebieden worden gebruikt, en de gebruiker aan de kant van de mensen zijn vooral landbouwers. Zo is het niet verboden om hier intensief aan landbouw te doen en bijvoorbeeld enkel die ene grassoort te verbouwen die de hoogste opbrengsten biedt. Koeien krijgen het grasland jammer genoeg steeds minder te zien, maar krijgen hun voer ‘voorgeschoteld’: kuilgras.

Voor vogels, amfibieën en zoogdieren is het echter een wereld van verschil of er op een groene weide slechts één soort gras groeit, of er daar ook kruiden, bloemen en andere grassoorten staan. Insecten hebben deze diversiteit nodig, en alle dieren die zich met insecten voeden bijgevolg ook. En planteneters zoals de ree en de haas kunnen enkel met een kruidenrijke kost vitaal blijven.

Kijk tijdens uw tocht maar eens goed rond, en neem de verschillende kleurschakeringen waar, waarin het grasland in dit beschermde natuurgebied zich laat zien.

Weergeven in kaart (1)

Weergeven in kaart (2)