Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden

Ten oosten van Rees bevindt zich een rijkelijk gestructureerd biotopencomplex, het Reeser Meer, dat gevormd wordt door meerdere kleinere waterpartijen van uiteenlopende ouderdom en bijgevolg ook uiteenlopende ontwikkelingsstadia. Een fietsroute loopt langs de afgravingsmeren en het aanpalende weideland, schilderachtig afgebakend door knotwilgen. In het noordwesten ligt het Wahrsmannshof te wachten, waar u even tot rust kunt komen in het café of kunt deelnemen aan een van de evenementen rond natuur- en milieubewustzijn van het Natuurbeschermingscentrum van het district Kleef (www.wahrsmannhof.de). Terwijl u in het westelijke gedeelte van de stille waters recreatiegebied met ligweiden en steigers voor bootjes aantreft, werd het oostelijke gedeelte met inbegrip van het weidelandgebied Sonsfeldsche Weiden uitgeroepen tot beschermd natuurgebied.

Het oudste water, het Reeser Meer Nord, werd voorzien van uitzichtplatforms die door de boscorridors heen een blik op het vrije wateroppervlak bieden. Ornithologisch gezien is dit een zeer aantrekkelijke plaats, aangezien hier duizenden arctische wildganzen komen uitrusten en brandganzen zelfs op een klein eilandje komen broeden. De ten oosten hiervan gelegen Biotopsee is niet toegankelijk voor bezoekers. Hier werden met succes enkele broedplaatsen voor visdieven gecreëerd.

Het jongste afgravingsmeer is het Reeser Meer Süd met hier en daar nog onbegroeide oevers. Door de ontginningswerkzaamheden zijn er vlakke zanderige stukken en landtongen ontstaan, die bijvoorbeeld aan kleine plevieren en kieviten voeding bieden. Hier kunt u niet enkel visdieven, oeverzwaluwen en zelfs zwarte sternen spotten, maar ook verschillende eenden- en ganzensoorten.

In het afgravingscomplex van het Reeser Meer heeft ook de zeldzame bever een thuis gevonden.

De Sonsfeldsche Weiden met hun natte weiden zijn doorspekt met talrijke grachten. Rietgras wijst in de vochtige delen van de grachten en weiden op de aanwezigheid van water.  Hier grazen de arctische wildganzen, zoals de kol- en rietganzen, die jaar na jaar in de herfst de koude in hun thuisland ontvluchten.

De grote zandgaten worden in tweeën gedeeld door de Haffensche Landwehr, een gracht die de Reeser Altrhein met het zogenaamde Hagener Meer verbindt en een mooi voorbeeld vormt van het belang van dit netwerkkarakter. Omzoomd door bomen en met hier en daar een kronkelend verloop vormt hij een mooie bezienswaardigheid, en met zijn soortenrijke water- en oevervegetatie (zo komt er o.a. kikkerbeet voor) biedt hij zeldzame vis- en schelpsoorten een waardevolle habitat.

Hoven, velden en weiden met vee omgeven door hekconstructies maken het idyllische plaatje compleet.

Weergeven in kaart