Grietherorter Altrhein

Het beschermde natuurgebied Grietherorter Altrhein staat rechtstreeks in verbinding met de beschermde natuurgebieden Bienener Altrhein, Millinger Meer en Hurler Meer. Samen vormen zij een uniek complex van oude rivierarmen, dat nog verregaand afhankelijk is van de natuurlijke overstromingsdynamiek van de Rijn.

Het pronkstuk van dit beschermde natuurgebied wordt gevormd door de Grietherorter Altrhein en de kiesafgraving Reeserward. Beide waterpartijen zijn dankzij hun verbinding met de Rijn van bijzonder belang voor het visbestand. Vooral de voormalige afgraving met zijn talrijke vlakke oevers, grachten en eilandjes biedt de jonge vissen een ideale habitat.

Karakteristiek en wel heel opvallend zijn de zachthoutooibossen langs de oever van de Oude Rijn. In de dieper gelegen delen van de oevers, die regelmatig en vaak zelfs maandenlang onder water komen te staan, is een heel bijzonder natuurgebied ontstaan, de zachthoutooibossen. Terwijl dieren kunnen vluchten voor hoogwater, zijn planten er volledig en onbeschermd aan overgeleverd. En dat kan voor moeilijkheden zorgen als de overstromingen lang aanhouden. De schietwilg en de populier, die hier voornamelijk groeien, zijn wat dat betreft echte overlevingskunstenaars. Bij laagwater kan men het zich nauwelijks voorstellen, maar bij hoogwater dijt de Rijn uit tot aan de straat en overspoelt hij het omliggende grasland.

Door de sedentaire landelijke levenswijze ontstond met behulp van zeis en weidevee het grasland. De gras- en weilanden bestaan hier al eeuwenlang, waardoor zeldzame planten zoals de echte karwij, het grote streepzaad en de gele morgenster hier nog steeds aanwezig zijn. Traditionele weidebouw met sterk beperkt mestgebruik zorgt ervoor dat deze planten ook nu nog een kans krijgen. Typisch is ook de hertsmunt, die net zoals enkele andere planten structuur verleent aan de weidelandschappen en zeer in trek is bij de in Noordrijn-Westfalen bedreigde gele kwikstaart, die hem maar al te graag als zitmeubel gebruikt.

De vogelwereld van het beschermde natuurgebied Grietherorter Altrhein is zeer divers. In 2009 alleen al werden hier 71 verschillende broedvogelsoorten gespot, waaronder enkele zwaar bedreigde soorten zoals de gekraagde roodstaart, de wulp, de patrijs, de kwartel en de graspieper. Ook hier speelt weer de afgraving Reeserward een vooraanstaande rol, aangezien de uitgedijde vlakke oevers onder andere voor de in Noordrijn-Westfalen met uitsterven bedreigde tureluur een optimale broed- en voedingsplaats vormen. Als u vanop het parkeerterrein het korte kronkelpad naar boven volgt, kunt u op een kleine observatieheuvel, beschermd door een houten wand, merkwaardige vogels gadeslaan.

Weergeven in kaart