Deichvorland bei Grieth

Het beschermde natuurgebied van het kwelderland bij Grieth strekt zich over 11 km langs de Rijn uit, van Emmerich via Grieth tot bij het dorp Wissel. Op het eerste gezicht ziet men enkel uitgestrekt land en groene weiden. Het overgrote deel van het natuurgebied heeft namelijk geen bomen en wordt intensief gebruikt als grasland. Enkel ongeveer 66 van de ca. 436 ha worden extensief bewerkt. En toch treft men net op deze plaatsen grote concentraties van bedreigde weidevogels aan, zoals de tureluur, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart.
Ten zuiden van Emmerich voert een kleine ramp naar de Rijn. Hier ontvouwt zich voor de bezoeker een mooi uitzicht op Emmerich en de monding van de Kalflack. De Kalflack is een van de belangrijkste oude Rijnarmen van de Nederrijn. Zijn bovenloop bezit de eigenschappen van een stilstaand water met een uitgesproken drijfbladplantenbestand, rietlandzones en zachthoutooibossen. De in het kwelderland van Grieth gelegen benedenloop aan de andere kant van het gemaal heeft echter duidelijk het karakter van een stromend water, aangezien het water voortdurend gestuwd en weer afgelaten wordt, wat resulteert in een sterke stroming. De Kalflack vormt het broedgebied van talrijke bedreigde vogelsoorten zoals de ijsvogel en het overwinteringsgebied van de wilde zwaan, de kleine zwaan, de slobeend en de wintertaling.
Ten zuiden van het natuurgebied bevindt zich het kleine vissersstadje Grieth. Ooit was dit een bloeiende Hanzestad, maar tegenwoordig weet Grieth eerder te bekoren door zijn ingetogen karakter en de veerpont over de Rijn naar Grietherort.
Zowel ten noorden als ten zuiden van Grieth rijgen zich nog enkele wateren van uiteenlopende grootte aan elkaar alsof het een parelsnoer betrof. Een uitgestrekt afgravingsmeer in de buurt van het Müllershof staat bij hoogwater via een geul in verbinding met de Rijn. Goed beschermd door een aangeplante weidegordel vinden hier vooral watervogels voedsel, broedplaatsen en rustplekken.
Duizenden arctische wilde ganzen zoeken dit beschermde natuurgebied van januari tot maart op als graasplaats, terwijl men hier tijdens de wintermaanden een groot aantal zwanen, ganzen, eenden, strandlopers en snippen aantreft.

Weergeven in kaart