‘Momm-Niederung’

Het beschermde natuurgebied ‘Momm-Niederung’ in Voerde is circa 600 hectare groot en strekt zich van Götterswickerhamm in een brede, weids golvende lus uit tot bij Mehrum. Een echt juweeltje! Zijn naam heeft dit landschap te danken aan de Mommbach, een beek die hier een vroegere arm van de Rijn volgt.

Het Rijnvoorland werd ook vroeger reeds regelmatig blootgesteld aan overstromingen, waarbij de meegesleurde voedingsstoffen weelderige ooibossen deden ontstaan. Afzonderlijke, hoger liggende ‘eilandterrassen’ maakten het voor de mensen ondanks de gevaren van hoogwater toch mogelijk om zich ook in de lagere terrassen te vestigen. Löhnen, Ork en Mehrum behoren tot de oudste deelgemeenten van Voerde, aangezien deze gebieden iets hoger liggen en door kunstmatig opgehoogde terpen ook bij hoogwater droog bleven. Löhnen geldt met zijn historisch waterburchtcomplex ‘Haus Löhnen’ als het meest zuidelijk gelegen terpdorp langs de Rijn.

Om deze laagvlakte te kunnen bewerken, werden de ooibossen vanaf de tweede helft van de Middeleeuwen op grote schaal gerooid en verdeeld in ‘Schläge’, zeg maar percelen. Straatnamen zoals ‘Holzweg’ en ‘In den Schlägen’ getuigen nog van deze tijd. De plaatsnaam Löhnen wijst erop dat voor het creëren van voor de landbouw geschikte percelen en voor de bouw van nederzettingen ook ontwateringsgrachten werden aangelegd. Het woord ‘Lohne’ of ‘Löhne’ betekent immers zoveel als gracht, of uitdieping. De Rijndijk ten westen van Mehrum beschutte het dorp reeds in de vroege Middeleeuwen tegen overstromingen – en doet dat nog steeds.

In deze laagvlakte bevinden zich ook vandaag nog overwegend fruitgaarden en weiden, hagen en rijen knotbomen met essen, maar ook knotwilgen en -eiken. Het landschap is rijkelijk gestructureerd en divers. Veel haag- en holbroeders vinden hier een biotoop; in het bijzonder de steenuil is talrijk aanwezig in de oude knotbomen en boomholtes. Zonder regelmatige snoeibeurt van deze bomen en hagen zou dit cultuurlandschap snel verdwijnen. Het grasland is dan weer van groot belang als broed-, rust- en overwinteringsgebied voor arctische wildganzen en andere watervogels.

Weergeven in kaart