Een groen net voor dieren en planten – de biotoopverbinding

Voor ons mensen vormen wegen belangrijke verbindingen, wij gebruiken hen om van de ene plaats naar de andere te komen. Bij dieren en planten ligt dat net even anders. Wegen doorsnijden hun levensruimtes en voor de meeste dieren is het oversteken van een weg een gevaarlijke of soms zelfs onmogelijke klus. Ook nederzettingen en intensief gebruikte akkers vormen voor vele dieren- en plantensoorten een hindernis. Voor dieren en planten waardevolle biotopen zijn vaak enkel nog als eilanden in het landschap aanwezig. En van daaruit kunnen zij zich niet meer voldoende verspreiden, omdat ze steeds weer op hindernissen stoten.

Als we hier even rondom ons kijken, zien we veel houtstructuren: lange rijen bomen, hagen en lanen tekenen het landschap. Maar zij doen veel meer dan een aangename schaduw op onze weg werpen: zij vormen een belangrijke bouwsteen van de biotoopverbinding. Wat dat is? Een biotoopverbinding is een samenhangend net dat een verbinding tussen levensruimtes vormt. Een beetje zoals voor de automobilist de wegen een verbinding vormen tussen verschillende steden en dorpen. Zo verbinden deze houtstructuren hier het Reichswald met de omliggende kleinere bos- en struikgebieden. Diersoorten zoals vogels of kevers, die in het bos en in de bomen leven, kunnen zich zo zonder gevaar tussen de verschillende levensruimtes bewegen en zich dus verspreiden.

Weergeven in kaart