Biologisch Station van het district Wesel

Het gebouw ligt aan de stadsrand, net op de contactlijn tussen mens en natuur – en dat zowel letterlijk als figuurlijk. Want hier, in het natuurbeschermingscentrum van Wesel, zitten vier verenigingen bij mekaar die zich op verschillende niveaus bezighouden met de vraag hoe mens en natuur kunnen samenleven: de districtsverenigingen BUND en NABU, hun jongerenuitgave NAJU en, last but not least, het Biologische Station van het district Wesel.

De eerste twee verenigingen brachten het Biologische Station in 1984 als hun gezamenlijk kind ter wereld. En net zoals elk kind kreeg het station heel wat van zijn ouders mee, maar ontwikkelde het tegelijkertijd een sterke eigen visie.

Oorspronkelijk opgericht om de planten- en dierenwereld van het district Wesel in kaart te brengen, is het intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op het gebied van natuurbescherming.

En het heeft intussen ook al lang een eigen vriendenkring opgebouwd: het maakt deel uit van een netwerk van biologische stations, die in heel Noordrijn-Westfalen te vinden zijn. In geen enkele andere Duitse deelstaat kan men iets gelijkaardigs aantreffen.

Werk is er genoeg: talrijke planten, dieren en biotopen in het district Wesel zijn zeldzaam geworden en moeten beschermd worden. Denk maar aan venen en heiden, de knoflookpad, de meeste vleermuissoorten en het soortenrijke grasland van de Rijnmoerassen met zijn bewoners van kieviten tot ratelaars.

Om deze dieren en planten te beschermen, heeft het station grote en kleine projecten boven de doopvont gehouden en intussen al meerdere miljoenen euro ingezameld voor natuurbeschermingsmaatregelen, die grotendeels ook weer terug naar de lokale economie vloeien.

Over de schatten van de natuur en ons cultuurlandschap vertelt het Biologische Station u ook online meer – zoals via de ’Nederrijntochten’ of onze ‘AppNatur’ in de Weseler Aue, beide te beleven op de smartphone.

Meer over ons werk en over de natuur in het district Wesel komt u te weten op www.bskw.de. Of, als het een weekdag is en u met uw fiets voor de open poort staat, kunt u even afstappen en gerust binnenkomen!

Op het gelijkvloers komt u door de tweede glazen deur in onze vertrekken terecht. U bent van harte welkom!

Weergeven in kaart