Het Bagelwoud in Wesel – een omheind stuk natuur

In het oosten van Wesel, ten noorden van de Lippe, licht een dicht woud waaruit ’s avonds de roep van uilen weerklinkt en waar koele lucht de omgeving doet afkoelen. Het woud en ook het landschap rondom hebben er niet altijd zo uitgezien als vandaag, en zullen ook in de toekomst blijven veranderen. Net daarom is het zo interessant om zich even te verdiepen in de geschiedenis van dit woud.

De naam van het woud stamt van de familie Bagel uit Wesel – eigenlijk moet de naam in originele vorm op zijn Frans met een zachte ‘g’ zoals in ‘gel’ worden uitgesproken. Johann Bagel, nakomeling van een Hugenotenfamilie, stichtte in Wesel rond 1800 een bloeiend familiebedrijf, waarvan de dochterondernemingen tot op vandaag verbonden zijn met de wereld van drukkerijen en uitgeverijen. In 1868 ontstond op de plaats van het huidige Bagelwoud de Villa Bagel, omgeven door een parkcomplex. De villa bestaat sinds 1950 niet meer, maar een paar van de oude bomen kunnen misschien nog wel uit het park stammen.

Het woud had ‘geluk’: het kon zich in grote mate ongestoord ontwikkelen, omdat het sinds 1956 door waterbedrijf Wasserwerk II Obrighoven als afgesloten bedrijfsterrein gebruikt werd.

Doordat het woud afgesloten was, kon het zijn grote waarde bewaren: hier zijn nog meer dan 120 jaar oude beuken en zomereiken te vinden, en in totaal is ongeveer twee derde van het bomenbestand meer dan 90 jaar oud. De bomen groeien gedeeltelijk op natuurlijke wijze en verouderen ook op natuurlijke wijze, zonder dat het dode hout wordt opgeruimd. Indien het woud opengesteld zou worden voor het publiek, zou men al het gevaarlijk overhangende en dra afbrekende dode hout alsook verschillende stammen moeten verwijderen.

En dat zou betekenen dat de levensruimte van de vleermuis, de zwarte specht en kompanen aanzienlijk verstoord zou worden. In het Bagelwoud huizen een heleboel beschermde diersoorten, die ook nog eens door nesthulp zoals kastjes voor holenduiven of kwartieren voor vleermuizen ondersteund worden. In het jaar 2003 werd met toestemming van de gemeenteraad van de stad Wesel besloten om de omheining niet te openen, en het beschermde natuurgebied ‘Bagelwald im Wackenbruch’ werd kort daarna bij wet erkend.

Maar de geschiedenis gaat nog verder terug. Zo is in de onmiddellijke omgeving momenteel de aanleg van wegen gepland, en er werd ook al gesproken over de oprichting van windmolens. Zal het Bagelwoud ook in de toekomst een oase van rust blijven?

Weergeven in kaart